top of page

Sowa Rigpa NALA

SowaRIgpa_logo_edited.png
Projekt na podporu východní moudrosti léčení těla i mysli

S radostí oznamujeme začátek nového dvouletého studia tradiční tibetské medicíny a vnějších terapií (TibMET) pod záštitou Dr. Nidy Chenagtsanga, který v roce 2006 založil “Mezinárodní akademii tradiční tibetské medicíny”, aby tím zajistil integritu a autentičnost tradiční tibetské medicíny a podporu její praxe, a udržuje tak tradiční tibetskou medicínu živou a prakticky využitelnou v našem moderním světě. Dvouleté studium pořádá Sowa Rigpa NALA.

Studium TibMET

Dvouleté studium tibetské medicíny

Sowa Rigpa

Tradiční tibetská medicína

Dr.Nida

Chenagtsang

Doktor a mistr tibetské medicíny Sowa Rigpa 

Sange Menla
centrum

centrum pro terapie,

jógu a studium

SowaRIgpa_logo2_edited.png
Sowa Rigpa NALA

Sowa Rigpa NALA

Projekt na podporu východní moudrosti léčení těla i mysli

Sowa Rigpa  - Věda o zdraví, podpora rozvoje vědomí…nebo také další projekt Naly "Sowa Rigpa NALA", který vznikl v roce 2020. Projekt v sobě zahrnuje studium, léčení, uvolňování těla, energie a mysli v rámci prastarého systému tibetské medicíny, jógy a buddhistických meditací. Našimi průvodci na této celostní cestě jsou : Lama Šerab Gjalcchen Rinpočhe, doktor Nida Chenagtsan, Dupseng Rinpočhe a Sabču Rinpočhe.

Tito drahocenní lamové nám zprostředkovávají nejen učení/moudrosti předané před více než 2500 let Buddhou Šákjamunim, které se v nepřerušené linii dochovali až do dnešní doby, ale také metody, jak tyto moudrosti dostat z hlavy do srdce, do prožitku a umět je použít v běžném životě. Dalo by se tedy říct, že ze semínek v mysli, přes květy moudrosti, dozrají plody meditace…štěstí, zdraví a dharma.

Do našeho centra pro tibetskou medicínu "Sange Menla" si můžete přijít zacvičit buddhistickou jógu, naučit se tibetskou léčebnou jógu Nedžang, řešit nerovnováhu těla i mysli pomocí prastaré tradice tibetské medicíny. Pokud toužíte metody používat samy v běžném životě nebo pomocí nich pomáhat ostatním, můžete se přihlásit také ke studiu tibetské medicíny a hlouběji proniknout do této vědy prověřené staletími.

ku+nye.jpg
Sowa Rigpa

Sowa Rigpa - tradiční tibetská medicína

Prastarý celostní systém léčení, který vnímá lidské tělo jako celek

Tradiční tibetská medicína, neboli Sowa rigpa, doslova znamená “věda o léčení”. Je prastarým celostním systémem léčení, který vnímá lidské tělo jako celek a pracuje na všech úrovních – fyzické, energetické a mentální. TTM patří vedle TČM a ayurvédy mezi tři hlavní východní tradice uzdravení. Zahrnuje hluboké znalosti z anatomie, fyziologie a patologie, stejně jako účinné diagnostické a léčebné metody. Vyvinula vlastní systém přírodních ošetření jako léčení bylinami, masáže kunye, balneoterapie a akupunktury. Důležitou součástí léčby je také nastavení správné diety a změna životního stylu. Nedílnou součást tibetské medicíny tvoří také kompletní systém filozofie, kosmologie a jemné anatomie spojené s duchovní praxí.

Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje vzájemným působením pěti elementů tedy prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. Hlavní charakteristikou prostoru je prázdnota neboli potenciál, ze kterého se objevují všechny jevy. Element vzduchu vytváří pohyb, který přispívá k růstu a rozvoji elementu ohně. Jeho teplo a síla vedou ke vzniku elementu vody. Hlavní funkcí vody je tekutost a integrita, zatímco pro zemi je to pevnost a stabilita.

Pět elementů se kondenzuje do tří specifických vlastností, tzv. tří energií (ang. humors, tib. něpa, skt. dóša). Tyto tři energie se nazývají žluč (tripa), hlen (beken) a vítr (lung); na úrovni mysli jsou spojeny s jednotlivými emocemi (hněv, nevědomost, chtění) a mají specifické vlastnosti – horké, studené a neutrální. Každá z nich plní v těle určité funkce a jejich rovnováha zajišťuje dobré zdraví a tělesnou pohodu.

Onemocnění se rozvíjí, když je křehká rovnováha tří energií narušena. K tomu může dojít vlivem vnitřních psychických faktorů, kterými jsou rušivé emoce – v tibetské medicíně se nazývají prvotní příčiny; nebo vlivem vnějších faktorů, jako je nesprávná strava, životní styl, vliv negativních energií a klimatu – známé jako sekundární příčiny.

Všeobecně je za primární příčinu všech nemocí považovaná nevědomost (tib. ma rig pa), neboli neznalost podstaty mysli. Toto tvrzení je shodné s buddhistickou filozofií, podle které je neznalost skutečné podstaty mysli příčinou veškerého utrpení včetně fyzického nebo psychického onemocnění. Díky práci s myslí můžeme dosáhnout stavu trvalého štěstí a zdraví.

Přestože systém tradiční tibetské medicíny je jedním z nejstarších na světě, dodnes se úspěšně praktikuje jak na východě tak i v západních zemích. Moderní vědecké výzkumy potvrzují mimořádnou prospěšnost této starobylé lékařské tradice.

    

Prevence nemocí

Prevence nemocí, vhodná strava a zdravý životní styl jsou základem TTM. Většina chronických onemocnění naší doby je důsledkem duševních poruch, nevhodné stravy a špatného životního stylu. Příkladem jsou nemoci jako cukrovka či onemocnění kardiovaskulárního systému.

Léčení nemocí

Počáteční narušení energetické rovnováhy se pak projevuje na fyzické úrovni jako nemoc. Aby mohla být ztracená rovnováha mezi energiemi obnovena je třeba rozpoznat příčiny onemocnění a zvolit odpovídající způsob léčby.

Diagnóza v TTM

TTM používá tři základní diagnostické metody:

Pozorování (tib. lta ba – pozorovat) – posouzení formy a skladby těla pacienta, jeho kůže a smyslových orgánů, zvláštní důraz je kladen na charakter a vzhled jazyka a moči.

Vyšetření pohmatem (tib. reg pa – dotýkat) – vyšetření pulsu a citlivých míst. Vyšetření pulsu je velmi důležitá diagnostická metoda používaná ve většině východních tradic medicíny. Je třeba zdůraznit, že způsob analýzy pulsu v tibetské medicíně se liší od jiných systémů.

Rozhovor (tib. dri ba – dotazovat se)

Léčení podle Sowa Rigpa

Čtyři základní léčebné metody v TTM jsou: strava, zdravý životní styl, léky a vnější terapie.

 • Strava

Podle tibetské medicíny by každý člověk měl znát svou tělesnou konstituci, aby si podle ní vybral správnou stravu, která je nezbytná pro udržení tělesné rovnováhy.

 • Životní styl

Zdravý životní styl podle tibetské medicíny zahrnuje nejen pravidelné cvičení, ale také nalezení správné rovnováhy ve všech částech dne a ve všech aspektech života (bdění, spánek, stravování, cvičení, sex, práce, odpočinek). Doporučuje se najít si čas pro meditaci, dechová cvičení nebo jógu, které snižují fyzický a psychický stres, jenž je příčinou mnoha nemocí.

 • Léky

Tibetský lékopis obsahuje širokou škálu vícesložkových léčivých přípravků z bylin. Kromě rostlinných látek se používají také minerální látky a výjimečně látky živočišného původu. Většina léčebných látek pochází z Asie, ale existují minerály a byliny, které lze nalézt v Evropě. Tyto farmaceutické přípravky mohou mít  formu tablet, prášků, odvarů, extraktů, krémů a mastí. Hlavní charakteristikou tibetských léků je jejich vícesložkovost. Jednoduchý preparát může obsahovat 10 různých látek, zatímco jiné léky mohou mít až 70 komponentů. Složení léků je vybíráno na základě chutí a vlastností daných látek a napomáhá opětovnému získání rovnováhy mezi třemi energiemi. Moderní vědecký výzkum potvrzuje účinnost těchto léků (viz Padma AG).

 • Vnější terapie

Tradiční tibetská medicína nabízí celou řadu vnějších terapií a každá z nich může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými.

 • Masáž – kunye (tib. bsku mnye)

 • Kunye je formou terapeutické masáže a nedílnou součástí tradiční tibetské medicíny. Používá se k zachování nebo obnovení rovnováhy tří energií. (více)

 • Moxa – metsa (tib. me btsa) Moxa je vnější terapie zahřívání specifických bodů na těle. TTM používá  20 druhů moxování, které odpovídají jednotlivým zdravotním problémům.

 • Akupunktura – thurče (tib. thur dpyad)

 • Tibetské umění akupunktury bylo na mnoho let  zapomenuto, ale díky práci a výzkumu Dr. Nida Chenagtsanga se v dnešní době znovu začíná používat. Tento systém se liší od všeobecně známého systému čínské medicíny.

 • Baňky – mebum (tib. me bum)

V tibetské medicíně se k úlevě od bolesti a uvolnění energie užívají měděné baňky.

 • Dále se používají terapie jako:

 • bylinná balneoterapie – lum (tib. lums)

 • pouštění žilou – targa (tib. gtarga)

 • obklady – dug (tib. dugs)

 • terapie tyčkami – jukčo (tib. dbyug bchos)

 • mongolská moxa – horme (tib. hor me) – moxa s použitím teplého oleje a bylin

Studium TTM TibMET
Tibetan-Medicine_2.jpg

Studium tibetské medicíny

Studijní program SKẎ Tibetská medicína & vnější terapie (TibMET)

Ve spolupráci se Sorig Khang International pod vedením Dr.Nidy Chenagtsanga pořádáme dvouleté studium tradiční tibetské medicíny a vnějších terapií TibMET.

Vzhledem k celosvětové situaci s pandémií a hlavně vzhledem k podmínkám v Čechách je složité nyní plánovat na dlouho dopředu.

Nicméně začneme postupnými kroky a uvidíme, co se objeví v prostoru. Naším hlavním cílem zůstává pořádat kurzy a semináře nejvyšší možné úrovně, stejně jako poskytovat přesné a aktuální informace o provádění praxe tibetské medicíny (Sowa Rigpa).

Délka studia       

 • 2 až 3 roky dle časových možností zahraničních lektorů a situace ve světě

 • Počet vyučovacích hodin: 318 povinných hodin + volitelné předměty

Kurikulum: celé kurikulum si můžete prohlédnout zde 

Perioda jednotlivých modulů

 • 1 x za 1-2 měsíce

 • 2-3 dny (víkend nebo prodloužený víkend)        

 • 6 hodin denně,

 • Online moduly budou probíhat ve dvou až třech hodinových lekcích za den.

Ukončení studia a získání certifikace

Na konci studia se koná závěrečná zkouška a prezentace diplomové práce. Po úspěšném absolvování studia a složení zkoušky obdrží účastníci Certifikát o absolvování studia tibetské medicíny (CAS in TibMET). 

Cena studia:

Vzhledem k organizačním změnám v Sorig Khang International se nyní jedná také o výši cen za studium. Předpokládaná maximální cena podle předchozích let bude přibližně:

 • 180 Euro/modul 3 dny (60 Euro/den) za prezenční formu

 • ceny mohou být upraveny v závislosti na online nebo prezenční formě a dosaženého vzdělání konkrétního lektora.

 • v případě prezenční formy bude poplatek za jídlo a ubytování hrazen zvlášť na místě konání. 

Kurzy bez certifikace CAS in TibMET: 

Pokud nepotřebujete certifikaci a máte zájem pouze o některá témata, je také možné absolvovat samostatné vybrané moduly studia jako posluchač, bez nutnosti závěrečných zkoušek. U jednotlivých terapií získáte certifikát o absolvování a budete tak schopni je samostatně vykonávat v rámci vaší praxe. Již nyní musíme upozornit, že současná kapacita prostor je omezená na 40 účastníků, při přesažení tohoto počtu budou pro prezenční hodiny upřednostněni žáci celého dvouletého programu. Ostatní budou mít v tomto případě možnost absolvovat kurz online, pokud se nebude jednat o praktická cvičení.

Termíny jednotlivých modulů a registrace naleznete v kalendáři akcí 

doktor.png
Dr.Nida Chenagtsang

Dr. Nida Chenagtsang

Tradiční tibetský lékař, učitel, spisovatel a jogín

Nida1.jpg

Studium TTM probíhá pod vedením a záštitou Dr. Nidy Chenagtsanga.

Dr. Nida se narodil v Amdu ve východním Tibetu. Na základě jeho zájmu o tradiční vědu a uzdravování lidí začal studovat tradiční praktiky v místní nemocnici tibetské medicíny. Později získal stipendium na tibetské lékařské univerzitě ve Lhase, kde dokončil lékařské vzdělání v roce 1996. Dr. Nida absolvoval praktický výcvik v nemocnicích tibetské medicíny Sowa Rigpa ve Lhase a Lhokě.
Vedle svého lékařského vzdělání absolvoval Dr.Nida kompletní buddhistický vadžrajánový výcvik v tradicích Longčhen Ňingthing a Dudžom Tersar a trénoval se také v duchovní praxi linie Juthok Ňingtig, se svými učiteli Khenčhen Troru Tsenam a Khenpo Tsultrim Gjalcchen. Přenos obdržel s oprávněním učit a dále předávat zmocnění na Hajagriva tantru a Juthok Ňingtig od Khedrupa Mičhötsanga.

Publikoval mnoho článků a knih o tibetské medicíně. Intenzivně zkoumal staré tibetské léčebné metody a na východě i na západě si získal velké uznání za svou aktivitu v rámci oživení tradičních tibetských vnějších léčebných terapií. Dr. Nida je spoluzakladatelem a lékařským ředitelem SKẎ Sorig Khang International (dříve IATTM, Mezinárodní akademie tradiční tibetské medicíny). Je také spoluzakladatelem Mezinárodního institutu Ngak Mang, který byl založen za účelem zachování a udržování jógové kultury Rebkong Ngakpa v moderní tibetské společnosti. Dr. Nida vyučuje studenty v tibetské medicíně Sowa Rigpa a duchovní tradici Juthok Ňingthig ve více než 40 zemích po celém světě. Žije v Římě v Itálii a často se vrací do Tibetu, aby byl informován o pokroku

bottom of page