top of page

NALA

nadační fond zasazující se

o zachování a šíření  buddhistické tradice

Naše aktivita zahrnuje několik oblastí souvisejících s podporou tradiční východní moudrosti a kultury.

logo_red průhledné.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená.png

NALA

V Nadačním fondu NALA si ceníme východní moudrosti a věříme, že můžeme přispět k jejímu zachování pro další generace. 

To, jestli buddhismus přežije i v budoucnu, do jisté míry leží i v našich rukou. Západní země, které i přes svoje problémy disponují finančním nadbytkem, ale také odbornými znalostmi v oblastech stavitelství nebo například moderní zdravotní péče, se mohou stát důležitou oporou pro východní státy s obrovským duchovním bohatstvím. Domníváme se proto, že materiálně zabezpečená Evropa může svými, nejen finančními, prostředky pomoci lidem v méně rozvinutých regionech a zároveň se nechat inspirovat nadčasovým učením o podstatě mysli, které přináší rozvoj na mnoha úrovních, a obohacuje lidské životy již déle než 2 550 let.

Na základě naší motivace, zprostředkovávat drahocenná učení lidem ze Západu, zveme uznávané lamy do České republiky, pořádáme jejich veřejné přednášky a podporujeme jejich aktivitu.

V rámci naší činnosti pomáháme zajistit kvalitní vzdělání v klášterních školách sirotkům a chudým dětem z Nepálupro něž i malá finanční pomoc může znamenat naději na důstojný a šťastný život. Kromě vzdělání klasického typu se děti zdokonalují hlavně v nadčasovém buddhistickém učení a meditacích pod vedením Sheraba Gyaltsen Rinpočheho. Díky tomuto studiu budou moci vyjíždět do světa a tyto získané moudrosti předávat nám a našim dětem. 

Protože se Nadační fond NALA zasazuje o uchování filozoficko-kulturního a duchovního dědictví zemí Himalájského regionu, můžete spolu s námi podpořit také překlady tibetských textů, tradiční buddhistické malířské a sochařské umění a pečovat o zdraví vzácných buddhistických učitelů.

Naši nadaci jsme pojmenovali NALA podle města, v jehož blízkosti s naší pomocí vznikla nová klášterní škola pro chlapce. Slovo NALA pochází z místního nepálského nářečí a znamená Buddha Milující oči. Ten představuje milující laskavost prostoru a má čtyři ruce symbolizující čtyři druhy buddhistické lásky.

logo kytka_červená.png

milující laskavost

Laskavý přístup Šeraba Gjalcchen rinpočheho nás inspiroval k tomu, abychom pomáhali ostatním stejně jako on.

logo kytka_červená.png

vyrovnanost

u nás představuje spojení mezi východem a západem. 

Děti v klášterních školách se naučí číst a psát i v anglickém jazyce a získají tak šanci na lepší život.

Díky východní moudrosti, hlubokým buddhistickým učením a jejich pochopení, naopak získáme šanci na lepší budoucnost i my a naše děti.

Buddha soucitu PRESS (1).jpg
logo kytka_červená.png

soucit

Rozhodli jsme se podpořit školu pro nepálské sirotky a chudé děti, které obvykle celý život pracují v zemědělství a zůstávají negramotní.

logo kytka_červená.png

sdílená radost

Těšíme se z každého díla umělců, příjezdu lamů a úspěchu našich studentů. Inspirují nás jejich spokojeností v každé situaci, a to i v podmínkách, ve kterých vyrůstají.

Radujte se s námi a nechte se také inspirovat.

logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná2.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png
logo kytka_červená průsvitná.png