Ctihodný Šerab Gjalcchen Rinpočhe


SJEDNOCENÝ SOUCIT VŠECH BUDDHŮ

Rinpočhe, který dosáhl svého buddhistického vzdělání i meditační realizace pod přímým vedením 16. Karmapy, stojí za veškerou aktivitou nadačního fondu NALA.

Stav 0%
Sherabek Dodatek
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DOKONALÝ SOUCIT

Říká se, že vznešený Čenrezig, Buddha Milující oči, je sjednoceným soucitem všech Buddhů. My, kteří jsme měli tu vzácnou příležitost setkat se s Šerabem Gjalcchenem Rinpočhehem, jsme mohli díky jeho realizaci okusit esenci tohoto dokonalého soucitu.


HLUBOKÉ ZNALOSTI A REALIZACE

Maniwa Šerab Gjalcchen Rinpočhe dovršil jako jeden z mála buddhistických mistrů tibetského vadžrajánového buddhismu vzdělání v oblasti buddhistické filozofie i v oblasti hluboké meditační praxe. Titul Maniwa se uděluje praktikujícímu vykonávajícímu praxi Čenreziga (Avalokitéšvary) a znamená, že inspiroval lidi k odrecitování více než miliardy manter Buddhy Milující oči OM MANI PÄME HUNG.


PRÁCE PRO DRUHÉ

Rinpočhe vede každoročně za účasti tisíců praktikujících z celého světa řadu ceremonií, při nichž dochází k akumulaci nepředstavitelného množství pozitivních vjemů pro užitek celé Země. Vybudoval také mnoho stúp, které plní dobrá přání bytostí a vyrovnávají rušivé energie v prostoru. Řada z nich stojí na Západě, včetně Stúpy osvícení na Plzeňsku v České republice.

Ať se šíří štěstí!


Nadační fond NALA se snaží aktivně podílet na všech Rinpočheho projektech. Důvod je prostý – všechny projekty, které Rinpočhe realizuje, mají jediný cíl – přinést užitek co možná největšímu počtu bytostí.