top of page

Dostupné online

MEDITACE na BUDDHU SOUCITU

Vedená meditace na Čenreziga (Buddhu milující oči). ONLY IN CZECH/POUZE V ČJ

  • 1 hodin/
  • dobrovolný příspěvek
  • Dubová

Popis služby

"MEDITACE JE PRO NÁS OPRAVDOVÝ LUXUS, který si nemusíme kupovat" 17. Karmapa, Thaje Dordže Přijďte si užít tento luxus společně s námi. Rádi Vás uvítáme u nás v centru Nala v naší gompě, bez ohledu na to, zda jste zkušení praktikující nebo úplní začátečníci. Nadační fond NALA jsme založili na základě setkání s Sherabem Gyaltsen Rinpočhem, který zároveň náš nadační fond zaštiťuje. Výběr naší hlavní společné meditace nechal významný učitel na nás. Nemuseli jsme proto o jejím výběru dlouze přemýšlet. Sherab Gyaltsen Rinpočhe je ztělesněním soucitu a patří mu titul Maniwa - ten, který odříkal alespoň miliardu manter OM MANI PEME HUNG a inspiroval k miliardě manter i ostatní bytosti. Jdeme v jeho stopách a jako naši hlavní praxi jsem si tedy zvolili meditaci na Čenreziga, Buddhu Milující oči. Ten v nás má probouzet milující soucit a laskavost, vyrovnanost a sdílenou radost. Rinpočhe také řekl, že je možné dosáhnout osvícení na základě pravidelného meditování na tento buddhovský aspekt soucitu. S myšlenkou na osvobození všech cítících bytostí od utrpení a dosažení jejich trvalého štěstí jsme na správné cestě. Pokud s meditací nemáte žádné zkušenosti nebo začínáte, rádi Vám vše vysvětlíme a v případě zájmu doporučíme vhodnou literaturu. Nejlepším podkladem pro tuto meditaci je první kniha vydaná naším vydavatelsvím NALA, "Buddha Soucitu, komentář k meditacina Čenreziga - Šerab Gjalcchen Rinpočhe" Těšíme se na Vás každé úterý v našem centru v Tuchoměřicích Připojit se můžete také online, pro získání odkazu nás kontaktujte na info@nala.cz nebo telefonicky ----- We established the NALA Endowment Fund on the basis of a meeting with Sherab Gyaltsen Rinpoche, who also protects our endowment fund. The choice of our main joint meditation was left to us by a prominent teacher. Therefore, we did not have to think long about her choice. Sherab Gyaltsen Rinpoche is the embodiment of compassion and the title of Maniwa - the one who renounced at least a billion mantras OM MANI PEME HUNG and inspired other beings to one billion mantras. We follow in his footsteps, so as our main practice we chose meditation on Chenrezig, the Buddha-Loving Eyes. He is to awaken in us loving compassion and kindness, composure and shared joy. Rinpoche also said that it is possible to attain enlightenment by regularly meditating on this Buddha aspect of compassion. With the idea of ​​freeing all sentient beings from suffering and achieving their lasting happiness, we are on the right path.


Nadcházející služby


Kontaktní údaje

  • Dubová 563, Tuchoměřice, Česko

    777272417

    info@nala.cz

bottom of page