top of page
Endowment Fund Nala

-JARNE-

PODPORA MNICHŮ PŘI RETREATU BĚHEM MONZUNOVÝCH DEŠŤŮ

v DAGPO ŠEDRUP LING 

Sponzorováním jídla pro mnichy meditující pro dobro všech bytostí je neformální praxí štědrosti a péče, zachovaná od dob Buddhy až do současnosti. Pro laiky je tedy nyní příležitost shromažďovat zásluhy tím, že během dešťového období podporují Sanghu a praktikující mnichy.

aktuální cíle - podpora Jarne
68904218_2634311096603068_66999719732728
Historie JARNE(letního dešťového odchodu do ústraní)

Vznik JARNE (Yar Ney Tib, Varsha nebo Varshika v Sanskritu, Vassa v jazyce Pali); patří mezi nejdůležitější události z dob žijícího Buddhy Šákjamůniho. Když Buddha poprvé otočil kolem Dharmy (poprvé předal učení - čtyři vznešené pravdy) a založil sangu (společenství praktikujících buddhistů), jeho následovníci trávili většinu času putováním pěšky po celé severní Indii, z vesnice do vesnice, nabízeli Buddhova učení, meditovali, přijímali almužnu a spali pod větvemi stromů. Když však nastalo období dešťů, nejen že ztěžovalo poutníkům jejich cestu, na povrch ale také vylézalo mnoho brouků a jiných živých tvorů, jako žížaly, šneci, žáby a podobně. Při těchto cestách bylo nevyhnutelné, aby někteří z nich zemřeli pod nohama poutníků. Proto Buddha zařadil mezi formální praxe tento „letní dešťový odchod do ústraní“. 

Protože laici v době Buddhy chápaly, jak je důležité aby mniši meditovali pro dobro všech bytostí, nosili jim během retreatu jídlo a po jeho skončení dávali mnichům nové šaty. Aby mniši nemuseli během meditace sedět v dešti, nabízeli jim laici útočiště v jejich domovech a někdy i na bohatých panstvích. Lidé věděli, že vidět mnicha v rouchu jak medituje, nebo jí jídlo, které mu přinesli, může v jejich mysli vzbudit pocit víry a oddanosti a také ocenit laskavost Buddhy a sangy, když předávají vzácná učení.

Jeden z laiků, následovník Buddhova učení, Anathapindika si však pro mnichy přál, aby měli vlastní prostor, kde nebudou rušeni a budou se moci věnovat formální praxi, jak jim doporučoval Buddha. A tak začal stavět komplex budov pro tyto příležitosti. Přes to, že zde mniši nezůstávali po celý rok, říká se, že tak začaly vznikat první kláštery.

Toto stažení se do ústraní Buddha doporučoval nejen Minchům, ale také všem laikům, a kladl velký důraz na harmonické soužití. Rodiny měly trávit čas pohromadě, upevňovat mezilidské vztahy, trénovat soucit, pomáhat si a vyhýbat se hádkám a jiným rozporům.

Současnost - jak probíhá Jarne v klášteře Dagpo Šedrup Ling

Tato tradice se dodržuje dodnes, pro klášterní sangu je toto období velmi důležité také proto, aby se mohli více věnovat studiu a formální praxi, aby se prohloubilo nejen porozumění učení, ale také aby se zachovaly a šířily klášterní tradice, které vyučoval Buddha.

První den jsou v gompě umístěny dvě hromádky vonných tyčinek. Jedna s delšími tyčinkami je pro "Ge Long" (mniši, kteří převzali plných 253 slibů, mají plné vysvěcení), a hromada kratších tyčinek je pro "Ge Tsul" (mniši "nováčci", kteří mají pouze 36 nebo 58 slibů). Před začátkem probíhá oficiálním sčítáním všech Ge Long a Ge Tsul, kteří nastupují na retreat.

Po tomto obřadu mniši dělají poklony před vedoucími mnichy a zavazují se dodržovat slib Yar Ney po dobu 45 dnů. (Zvláštní výjimky jsou udělovány pro nemoc nebo důležitou práci)

Každý den, během tohoto retreatu, sangha praktikuje tři meditační sezení a konzumuje pouze formální polední jídlo podle režimu popsaného v písmech Vinája. Dbají na to, aby se řídili pokyny pro klášterní život, který Buddha ustanovil a aby si připomínali velkou laskavost Buddhy.  Protože v tomto období umírá mnoho bytostí, dělají tyto praxe a přání právě pro ně, aby se rychle znovuzrodily. Také činí přání pro lidi, kteří během cest nevědomě zašlápnou nebo zajedou mnoho živočichů, což může mít vliv na jejich karmu a budoucí zrození. Tento dopad se mniši svými přáními snaží odstranit.

Kromě intenzivnějších formálních praxí je více času věnováno také studiu Dharmy (Buddhova učení).

Tento harmonogram může být vyčerpávající i pro mnichy, pokud by byl takto intenzivní po celý rok. Pouhých 45 dní, tedy polovina obvyklé délky retreatu zkušených mnichů, je udržitelný i pro nováčky v klášterní škole.

68241210_2634311219936389_75565401632250
68449152_2634312003269644_47876954790245

 

Jak mohu přispět

 

I v současnosti je pro laickou komunitu příležitost praktikovat štědrost a pracovat s myslí, prohloubit spojení se sanghou, zasévat dobrá semínka do mysli a získávat zásluhy díky přinášení darů praktikujícím mnichům.  I přes to, že zrovna nemáme možnost přinést dary osobně a spatřit jejich vděk na přímo, můžeme využít technologie 21.století, a zaslat finanční dar pomocí bankovního účtu.

Pro představu uvádíme finanční náročnost na jeden den pro 115 mnichů dodržujících retreat.

1. Snídaně  Rs 5,000 = 1 627 CZK
2. Malý oběd Rs 20,000 = 6 509 CZK

3. Večerní mléko Rs 5,000 = 1672 CZK
4. Celodení strava Rs 30,000 = 9 764 CZK
5. Příspěvek na máslové lampy (hoří během celého obřadu jako dar Buddhům)

Vaše příspěvky budou v celé výši zaslány do klášterní školy Dagpo Šedrup Ling.

Příspěvky můžete posílat zde

 


 

zdroje informací k sepsání textu: 

  • ústní a písemné předání od Karma Tsultrim Sangpo a Karma Kunkhen Rai, mnichů z kláštera Dagpo Šedrup Ling - děkuji za ochotu sdílet s námi informace i v jejich nabitém programu.

  • www.learnreligions.com

bottom of page