top of page

15. Karmapa 

Khakjab Dordže

logo_pink.png
karmapa%2015_edited.jpg

Khakjab Dordže (1871-1922) se narodil ve vesnici Shelkor v provincii Tsang v centrálním Tibetu. Vzápětí po narození pronesl mantru Čenreziga. V pěti letech již byl schopen číst duchovní texty a když mu bylo šest, Kjabgön Drukčhen jej oficiálně rozpoznal a uvedl na trůn.

Khakjab Dordže se učil u Khenčhena Taši Özera, představeného kláštera Palpung. Do Palpungu jel také za Džamgonem Kongtrulem Lodro Thajem, od nějž obdržel kompletní odkaz učení Kagjü, včetně pokynů k Pěti pokladům, které Kongtrul uspořádal do více než sta svazků a které představovaly náboženské myšlení a praxi z pohledu hnutí Rimé. Kongtrul Rinpočhe také předal Karmapovi sliby bódhisattvy. Dále se Khakhjab Dordže vydal do Dzongsaru za Džamjangem Khjencem Rinpočhem pro další učení a odkazy.

Poté Karmapa učil a předával zmocnění po celém Tibetu a nechal znovu vytisknout řadu vzácných textů, díky čemuž se dochovaly do dnešního dne.  Narozdíl od předchozích Karmapů se Kakhjab Dordže oženil. Měl tři syny, z nichž jeden byl rozpoznán jako 2. Džamgon Kongtrul a druhý jako 12. Šamarpa Džamjang Rinpočhe.

K jeho nejbližším žákům patřili Situ Pema Wangčhug Gjalpo, jehož Karmapa rozpoznal jako inkarnaci Džamgona Paldena Khjence Özera, a Beru Khjence Lodro Mizay Džampa Gočha.

Překlad z anglického originálu zajistil NALA nadační fond 

bottom of page