top of page

6. Karmapa 

Tongwa Tonden

(Tongwa Dönden)

„Jsem nezrozený, mimo všechna jména, místa, jsem sláva všeho živého.

Mnohé přivedu k vysvobození.“

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
6.karmapa.jpg

Narození 6. Karmapy Tongwy Döndena (1416-1453) ve vesnici Ngomto Shakyam poblíž Karmagenu ve východním Tibetu provázela řada dobrých znamení. O měsíc později šla matka s dítětem v náručí žebrat a potkala žáka 5. Karmapy, lamu Ngompu Čhadrala. Malého Karmapu setkání velmi rozrušilo a na otázku Ngompy Čhadrala, kdo že to malé dítě je, odpověděl: „Jsem nezrozený, mimo všechna jména, místa, jsem sláva všeho živého. Mnohé přivedu k vysvobození.“ Ngompa Čhadral o dítě pečoval po dobu sedmi měsíců a pak jej vzal do Karma Gönu, jednoho ze tří hlavních Karmapových klášterů v Tibetu. Přestože byl Tongwa Dönden ještě velmi malý, brzy se začal učit. Ve věku tří let se setkal s Ratnabhadrou, od nějž obdržel plný odkaz linie Kagjü. V šesti letech již vytvořil několik tantrických rituálů.

V té době přijel do Karma Gönu také 3. Šamarpa Čhopal Ješe. Rozpoznal chlapce jako 6. Karmapu, oficiálně jej usadil na trůn a předal mu další učení. Když bylo 6. Karmapovi jedenáct let, byl Khenčenem Sonamem Zangpem vysvěcen v klášteře Wolkar Tashi Tang na mnicha. Tehdy mu také velký světec Ratnabhadra, inkarnace Rečhungpy, začal předávat pokyny k textům a praxím. Karmapa se zaměřoval na vytvoření konzistentního systému obřadů tradice Kamtsang, který by doplnil meditační tradici školy Kagjü, a sepsal mnoho sádhan. Také zavedl nový styl recitace a zpěvů.

Ve Lhase obdržel 6. Karmapa mnohá učení od Rongtonpy, z tradice Sakja, který pak prohlašoval, že jeho žákem byl Buddha. Tongwa Dönden strávil život učením a stavěním klášterů a svatyní po celém Tibetu. Nechal také vydat Kandžur a Tendžur a cenu za vyhotovení zakázky uhradil z četných darů, které na cestách dostával. V tomto období získával učení také prostřednictvím vizí velkého filozofa Nágardžuny, Milarepy a Padmasambhavy. K jeho hlavním žákům patřili Bengar Džampal Zangpo a 1. Gjalchab Gošir Paldžor Dondrub. Oba se stali držiteli linie a příštími hlavními učiteli 7. Karmapy Čhödaga Gjamccha.

překlad z anglického originálu zajistil nadační fond NALA 

https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/6th-karmapa-tongwa-donden/

bottom of page