top of page

5. Karmapa 

Dešin Šegpa

"Já jsem Karmapa Om mani peme hung hri“

logo_pink.png
5. karmapa.jpg

5. Karmapa, Dešin Šegpa, (1384–1415), se narodil v oblasti Nyang Dam v jižním Tibetu. Podle pověsti se ihned po svém narození posadil, otřel si tvář a prohlásil: „Já jsem Karmapa - Om mani peme hung hri“. Rinchen Pal, tajemník předchozího třetího Karmapy, který rozpoznal i čtvrtého Karmapu, jemuž se stal také sekretářem, objevil toto dítě, a stal se tak Karmapovo tajemníkem již potřetí během jeho života.

 

Dešina Šegpu přivedli do Tsawa Phu v Kongpo, kde žilo mnoho učedníků 4. Karmapy. Šamar Kačho Wangpo okamžitě rozpoznal chlapce jako inkarnaci 4. Karmapy Rolpe Dordžeho a ukázal mu věci patřící 4. Karmapovi. Poté předal novému Karmapovi celou transmisi Kagjü.

 

Tento Karmapa byl slavný cestovatel, který vyučoval po celém Tibetu, Mongolsku a také Číně, kam ho pozval samotný císař Tai Ming Chen, který se následně stal také jeho studentem. Během svých cest předával učení mnoha věřícím i laikům. Dále se pokoušel o usmíření rozdělených komunit a stanovení nenásilí jako normu sociálního a politického chování. Vytvořil také chráněné rezervace pro divoká zvířata.

Když 5.Karmapa předával učení a iniciace císaři Tai Ming Chenovi, objevila se řada neobvyklých znamení a zázraků, které později císař namaloval na hedvábí a zapsal v pěti jazycích. Říká se, že císař dokonce viděl původní černou korunu, kterou dákyně darovaly prvnímu Karmapovi a je znakem všech Karmapů.

 

Požádal 5. Karmapu Deshina Shegpu o povolení vytvořit duplikát této koruny, kterou mu chtěl věnovat, aby ji mohli spatřit i ostatní. Karmapa souhlasil a požehnal korunu ozdobenou drahokamy a zlatem.

Od této doby se ceremonie černé vadžra koruny stala nedílnou součástí dharma aktivity Karmapů. Po několika letech se Karmapa vrátil do Tibetu a vybudoval mnoho svatyní a stúp, a pokračoval ve výuce a předávání zmocnění. Našel příští inkarnaci Šamara, Chopala Yeshe, sjednal jeho vysvěcení a předal mu transmisi Kagjü. Dalším držitelem linie byl jeho student Ratnabhadra Rinchen Zangpo.

překlad z anglického originálu zajistil nadační fond NALA 

text in english on https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/5th-karmapa-deshin-shegpa/

bottom of page