• Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 7290 2286

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

© 2023 by Nala Endowment fund

5. Karmapa 

Dešin Šegpa

"Já jsem Karmapa - Om mani peme hung hri“

5. Karmapa, Dešin Šegpa
byl prvním držitelem hmotného duplikátu černé koruny, který mu nechal vyrobit čínský císař Tai Ming Čhen. Od té doby probíhaly ceremonie černé koruny až do doby jejího odcizení.

5. Karmapa, Dešin Šegpa, (1384–1415), se narodil v oblasti Nyang Dam v jižním Tibetu. Podle pověsti se ihned po svém narození posadil, otřel si tvář a prohlásil: „Já jsem Karmapa - Om mani peme hung hri“. Rinčen Pal, tajemník předchozího třetího Karmapy, který rozpoznal i čtvrtého Karmapu, jemuž se stal také sekretářem, objevil toto dítě, a stal se tak Karmapovo tajemníkem již potřetí během jeho života.

 

Dešina Šegpu přivedli do Tsawa Phu v Kongpo, kde žilo mnoho učedníků 4. Karmapy. Šamar Kačo Wangpo okamžitě rozpoznal chlapce jako inkarnaci 4. Karmapy Rolpe Dordžeho a ukázal mu věci patřící 4. Karmapovi. Poté předal novému Karmapovi celou transmisi Kagjü.

 

Tento Karmapa byl slavný cestovatel, který vyučoval po celém Tibetu, Mongolsku a také Číně, kam ho pozval samotný císař Tai Ming Chen, který se následně stal také jeho studentem. Během svých cest předával učení mnoha věřícím i laikům. Dále se pokoušel o usmíření rozdělených komunit a stanovení nenásilí jako normu sociálního a politického chování. Vytvořil také chráněné rezervace pro divoká zvířata.

Když 5.Karmapa předával učení a iniciace císaři Tai Ming Chenovi, objevila se řada neobvyklých znamení a zázraků, které později císař namaloval na hedvábí a zapsal v pěti jazycích. Říká se, že císař dokonce viděl původní černou korunu, kterou dákyně darovali prvnímu Karmapovi a je znakem všech Karmapů. Požádal 5. Karmapu Dešina Šegpu o povolení vytvořit duplikát této koruny, kterou mu chtěl věnovat, aby ji mohli spatřit i ostatní. Karmapa souhlasil a požehnal korunu ozdobenou drahokamy a zlatem.

Od této doby se ceremonie černé vajra koruny stala nedílnou součástí dharma aktivity Karmapů. Po několika letech se Karmapa vrátil do Tibetu a vybudoval mnoho svatyní a stúp a pokračoval ve výuce a předávání zmocnění. Našel příští inkarnaci Šamara, Chopala Yeshe, sjednal jeho vysvěcení a předal mu transmisi Kagjü. Dalším držitelem linie byl jeho student Ratnabhadra Rinčen Zangpo.

 

překlad z anglického originálu zajistil nadační fond NALA 

text in english on https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/5th-karmapa-deshin-shegpa/

logo_červená od Katky.png