top of page

14. Karmapa 

Thegčhog Dordže

logo_pink.png
karmapa%2014_edited.jpg

Thegčhog Dordže (1798-1868) pocházel ze vsi Danang, z oblasti Do Kham ve východním Tibetu. Jeho inkarnaci našel Drukčhen Kunzig Čhökji Nangwa, který měl od 13. Karmapy dopis s instrukcemi ohledně jeho příští inkarnace. 9. Situ Pema Ňinčhe Wangpo jej formálně uznal jako nového Karmapu a dal mu mnišské vysvěcení.

Několik následujících let strávil Karmapa v klášteře Ogmin Ling, kde studoval nauky tradice Kagjü a Ňingma. Po oficiálním uvedení na trůn a předání černé koruny se 14. Karmapa vydal dále studovat do Tsurphu. V devatenácti letech obdržel mnišské vysvěcení od Situ Pemy Ňinčhe Wangpa a Drukčhena Kunziga Čhökji Nangwy, kteří mu oba předali kompletní odkaz linie Kagjü.

Karmapa Thegčhog Dordže byl velký učenec a jazykovědec. Hodně času věnoval poezii a byl obzvláště nadaným řečníkem a básníkem. Velmi dobře se vyznal v rozličných druzích umění a řemesel, včetně sochařství a uměleckého zpracování kovů.

Za jeho život došlo v Tibetu k renesanci buddhismu, a to z velké části díky hnutí Rime, které přišlo z Khamu a vedl jej především Khjence Wangpo, Džamgon Kongtrul Lodro Thaje a Tertön Čhogjur Lingpa. Karmapa se v něm také aktivně angažoval. Tak se stalo, že Karmapa později přijal učení od jednoho ze svých blízkých žáků, Džamgona Lodra Thajeho, který měl to štěstí, že obdržel vzácná učení Terčhö, a následně je mohl předat svému guruovi Karmapovi.

Thegčhog Dordže byl známý svým strohým životním stylem a přísným dodržováním mnišských pravidel, zároveň však byl ztělesněním soucitu. Učil v Khamu a v celém Tibetu. Odkaz linie předal Džamgonu Kongtrulu Lodro Thajemu, který se stal příštím držitelem linie.

Překlad z anglického originálu zajistil NALA nadační fond 

bottom of page