top of page

11. Karmapa 

Ješe Dordže

logo_pink.png
Karmapa11.jpg

Ješe Dordže (1676-1702) se narodil v Maysho ve východním Tibetu. Říká se, že již jako malé dítě měl mnoho vizí, o kterých pověděl svým příbuzným. Po rozpoznání Šamarem Ješe Ňingpou šel do Šamarpova kláštera Yangchen v centrálním Tibetu a teprve poté byl uveden na trůn v Tsurphu, jednom ze tří hlavních sídel Karmapů v Tibetu.

Laické vysvěcení Ješe Dordžeho provedl Šamar Rinpočhe, který se také ujal jeho výuky. Mezi dalšími učiteli byl také Gjalcchab Rinpočhe a 3. Karma Thinlejpa. Větší část dětství strávil Karmapa v Tsurphu, kde obdržel odkaz linie a dohlížel na obnovu kláštera.

Kromě učení linie Kagjü, které obdržel od Šamarpy, dostal Karmapa také od Mingjura Dordžeho a Takšhama Nudena Dordžeho učení Terčhö, jehož původ se odvozuje od indického mistra Padmasambhavy, který přenesl buddhismus do Tibetu. Došlo tak k naplnění Padmasambhova proroctví zaznamenaného v posvátných textech, a sice že 11. Karmapa bude držitelem určitých linií Terčhö.

Vypráví se, že mistrovská úroveň 11. Karmapy se projevovala jak v jeho učeních, tak v zázračné podobě jeho aktivity. Jednou prý vyzářil několik podob sebe sama, z nichž každá předávala pokyny přítomným jednotlivcům.

Karmapa Ješe Dordže také lokalizoval a identifikoval 8. Šamarpu, Palčhen Čhökji Döndruba, který se stal jeho blízkým žákem a příštím držitelem linie. Život 11. Karmapy byl z celé linie Karmapů nejkratší. Zemřel ve věku dvaceti šesti let.

Překlad z anglického originálu zajistil NALA nadační fond 

bottom of page