top of page

Buddha a láska - cesta ke šťastnému partnerství

Lama Ole Nydahl

....Při setkání a zamilování zcela evidentně rozhoduje vzhled. Psychologie vychází z toho, že volba partnera je navzdory mnoha staletím kultury a výuky společenského chování i nadále určována vlastnostmi souvisejícími s krásou a silou, jako je stavba těla, tvar obličeje, vůně a řeč těla.

Buddha upozorňuje ještě na jiná hlediska, protože každý ve skutečnosti v tom pestrém chaosu, co se odehrává, vidí, že rozhodující nemohou být pouze zmíněné vlastnosti. O vzájemné a dlouhodobé přitažlivosti mezi dvěma lidmi rozhoduje především karma. Vliv mají i vzpomínky na milované lidi, kteří se podobají novému partnerovi, a staré sliby a svazky z dřívějších dob....

...Na začátku vztahu si mnozí uvědomují zvláštní podmínky, díky nimž se mohou s partnerem dělit o vše dobré, vzájemně si darovat radost, objevovat nové světy a trávit noci v nejlepší společnosti, a těší se z nich. Je hodně užitečné připomínat si tento dárek každý den. Problémy pak ztrácí na váze a objevuje se vděčnost za každý okamžik.

Bohužel málokdo ví, jak „přesvědčit“ podmínky k tomu, aby setrvaly. Jestliže se díváme na svět otevřenýma očima, čteme inteligentní noviny a večer si najdeme čas na zprávy, pozorujeme pestrý obrázek: všude vidíme šťastné a nešťastné lidi, čerstvě zamilované i truchlící, vztahy plné radosti nebo bolesti. Čím lépe se díváme, tím více poznáváme, že stejně jako stavy mysli všech lidí podléhají neustále změně, mění se neustále i to, co se našim smyslům zdá zcela pevné a skutečné. Nic na světě, dokonce ani samotný svět, tady nebylo odjakživa a nic tu nezůstane navěky. To je druhá základní myšlenka: vše je pomíjivé. A protože i milovaná osoba může už zítra zemřít nebo utéct, vyplatí se odpouštět a nevyčítat. Vhled do pomíjivosti všech jevů, do okolností, které je podmiňují, a smysluplné zacházení s měnícími se situacemi je dobrou metodou pro udržení svěžesti nejenom v partnerském vztahu, ale ve všem, s čím se v životě potkáváme...

... Všichni se lépe učí v dlouhodobém vztahu. Jestliže dobře funguje, může být velmi uspokojující a přinášet mnoho štěstí. Pokud se chceme doplňovat a setkávat na vnější, vnitřní a tajné úrovni, může nám věrnost přinést čas, prostor a hloubku potřebnou pro spoustu rozvoje.

Obecně platí, že bychom měli na sexuální úrovni působit co možná nejméně utrpení, protože v této oblasti je člověk zvlášť zranitelný. Díky věrnosti vzniká prostor pro důvěru, který se dotýká výhradně obou partnerů. Umožňuje jim vzájemně se zcela otevřít, což je pro cestu společného rozvoje nutné. Každý má vlastní práh citlivosti, a proto existuje i na poli věrnosti odpovídající počet pravidel hry. Každý pár a každý sám za sebe si nakonec musí vymezit ta vlastní...

...Co dělat aby se partnerství vydařilo

Vědomé rozvíjení partnerského vztahu umožní pochopení, že teď prožíváme následky situací z předchozích životů a zároveň neustále zaséváme semínka své budoucnosti. Existuje určité rušivé chování, kterému se podle svých možností raději snažíme vyhýbat. Často bývá skutečně smutné, když vidíme, jak se mnozí kvůli svým náladám a egoistickému chování sami zbavují jasnosti, která je k tomuto pochopení potřebná. K vybudování ochrany v podobě dobré karmy doporučoval Buddha deset užitečných způsobů jednání, které jsou efektivní ochranou partnerství i v každé životní situaci a zároveň zasévají do mysli velké množství dobrých dojmů. Jsou přímým opakem jednání, od něhož každého s veškerou vážností odrazoval. Pro lepší pochopení rozlišujeme mezi jednáním na úrovni těla, řeči a mysli.

10 užitečných způsobů jednání

love-3061483_1920.jpg

Tělo

  • ochrana života

  • štědrost

  • přinášení sexuální radosti

Řeč

  • pravdomluvnost

  • vytváření shody a souladu

  • klidná a důvěryhodná řeč

  • smysluplná řeč

Mysl

  • nenáročnost  a spokojenost

  • příznivá náklonnost k druhým

  • rozvoj správného pohledu 

...Vzájemně jeden pro druhého

V otevřeném, hlubokém a upřímně vedeném partnerském vztahu se učíme úplným a komplexní způsobem, který zahrnuje všechny stránky života. Svazek vytváří prostor i radost a poskytuje svobodným lidem zajímavé třecí plochy, díky nimž se rozvíjí a rostou. Rozhodnutí být tu jeden pro druhého přináší odpovědnost a také vnitřní jistotu, jež uvolní setrvačnou sílu návyků a umožní rychlý lidský rozvoj. Pokud si partneři vzájemně plní svá přání, je "vztah jeden na jednoho" nejlepší a umožňuje oběma bohatý život.

V každém vztahu se vyvíjí vzorce chování, jež jsou pro něj typické. Páry a rodiny si vytvářejí jakousi tajnou řeč: něžná pojmenování, gesta, která vyjadřují jejich životní styl, nebo se vztahují k jejich společným prožitkům. Vzniká silný pocit "MY" spojený se způsobem, jakým se zdraví, loučí, kdy a jak jedí, jak vypadá večer u televize a podobně. ... Jestliže zmizí důvěrné zvyky zamilovaných a přitom se neobjeví nové , svazek partnerů se tím oslabí. Na druhou stranu, chybí -li pozornost a láska, vztah se snadno ochromí a neustálé opakování se může změnit ve vězení. U párů, které propojení neprohlubují meditací, bývá zvláště moudré nedopustit, aby se z malých vzájemných pozorností staly prázdné fráze. Naopak je vědomě rozšiřujte a stále nově na základě vděčnosti oživujte kouzlo vzájemné výměny. Něco takového zahřívá a spojuje srdce.

Buddhisté považují za spojení mezi ženou a mužem za velice cenné. Přináší zvláštní možnosti rozvoje. Chceme-li na základě buddhismu vnést do společného života ještě větší smysl, můžeme požádat o radu duchovního učitele - lamu a nechat si dát požehnání pro rozvoj vztahu. Říká se tomu buddhistický sňatek a obvykle probíhá formou krátkého požehnání páru.

V zemích, ve kterých není buddhismus uznáván jako náboženství, nemá buddhistický sňatek žádné společenské ani právní důsledky. Probíhá v souladu s podstatou učení, tedy bez náboženského tlaku, ale má vliv na vnitřní a tajné úrovni. Zcela vědomě se rozhodujeme pro společný rozvoj, pro to, že budeme stát jeden druhému  po boku, vzájemně si pomáhat, i když jeden z nás dříve zestárne, nebo onemocní. Přestože jde spíše o požehnání než o něco zákonného, má velkou sílu a chrání páry před slepými uličkami, v nichž by mohl jejich vztah kvůli běžným rušivým pocitům skončit. Buddhismus nabízí prostředky proti opotřebení každodenními zvyklostmi, které pomáhají páru vnímat neustále sebe samé i ostatní na vysoké úrovni. Buddhistický sňatek je užitečný pro samostatné lidi na buddhistické cestě, kteří se vzájemně doplňují a chtějí se společně rozvíjet.

...Co se děje v obohacující, obdarovávající lásce? Jejím základem je přitažlivost a žije z radostné výměny. Oba se mají rádi a dávají si to nejlepší. To, co partneři do vztahu vkládají, se dobrým způsobem doplňuje a oba se tak učí. Dávají do vztahu své nadšení, vhled a tělo, a protože setkání je tak bezprostřední, oba získávají a stávají se bohatšími. Štěstí přinášející láska, jež osvobozuje a naplňuje, se projevuje čtyřmi různými způsoby: tím, že dokáže obsáhnout všechny oblasti výměny bez jakéhokoliv úsilí, aktivním soucitem, sdílenou radostí a neochvějnou duševní rovnováhou; vztahuje se ke všem úrovním života.

Buddha přál všem bytostem, aby uskutečnily čtyři druhy lásky, neboť jsou přímým předpokladem pro dosažení osvícení. Čím více lásky k bytostem rozvineme, tím jednodušší budeme mít život. Nebudeme tak snadno napadnutelní a tolik nás nerozčílí takzvané „nespravedlnosti“. Naučíme se dívat jinak na nepřátele a na to, co považujeme za cizí, rozšíří se okruh našich přátel a začneme uvolněněji vnímat změny. Na druhé budeme působit přitažlivěji, protože láskyplnou pozornost si rád vychutná každý. Když se díky lásce otevřeme, můžeme být všem bytostem mnohem užitečnější.

Čtyři druhy buddhistické lásky (čtyři nezměrnosti)

Láska 

máme rádi všechny bez výjimky, anižbychom přemýšleli nad tím co dělají, říkají nebo si myslí, a přejeme jim veškeré štěstí.

Soucit

Víme, že každý prožívá utrpení bez ohledu na to, v jakých životních podmínkách žije, a přejeme všem bytostem, aby se osvobodiy od utrpení a jednaly odpovídajícím způsobem.

Sdílená radost

Radujeme se ze štěstí druhých společně s hlubokým přáním, aby bylo trvalé.

Rovnost

Mysl již není spoutaná rušivými emocemi jako například připoutaností nebo nechutí a je si vědoma buddhovské podstaty všech bytostí.

 

Na uskutečnění těchto čtyř druhů lásky se zaměřuje mnoho buddhistických meditací...

Buddha Milující Oči Čenrezig (skt. Avalokitéšvara) představuje soucit všech buddhů. Pokud na tuto buddhovskou formu meditujeme nejde v žádném případě o modlení se k buddhovi, nýbrž o splynutí s ním a plnou realizaci jeho soucitu a lásky....

O Čenrezigovi si můžete více přečíst zde 

K Meditaci na Buddhu Čenreziga sepsal Sherab Gylatsen Rinpočhe komentář, který můžete v českém vydání pořídit na našem e-shopu 

bottom of page