Úryvky z knih a články

co nás zaujalo během čtení dharmy a chceme s Vámi sdílet

-Guru drinks bourbon-

Dzongsar Khjence Rinpočhe

Pobízejte své žáky, aby chodili i za jinými učiteli. Měli byste mít radost, že se setkávají s dharmou, s učiteli a učením...

-Buddha a láska-

Lama Ole Nydahl

"Láska je, když myslíme víc na dávání než braní. Je to hluboké přání být s někým šťastný a zahrnuje soustavné přání dělat pro něj něco dobrého. Jsme od základu pozitivní a otevření svěžesti, a tak se každý okamžik stává bohatým a plným radosti. Tváří v tvář lásce se zdá všechno možné a neomezené."

Následující text přináší informace z tradičních textů o tomto meditačním aspektu a jeho mantře OM MANI PEME HUNG . Pomáhá nám rozvíjet nejpotřebnější vlastnost - soucit - a připomíná nám důležitost spolupráce a dělení se o svůj rozvoj s druhými.

Z časopisu Buddhismus dnes 11, z anglického originálu Buddhism Today

  Guru řekl: "Když si budeš připomínat utrpení smrti, bude ti jasné, že veškeré činy jsou příčinou utrpení, proto se jich vzdej. Přetni veškerá pouta, i ta nejmenší, a medituj o samotě na protilék, jímž je prázdnota. V okamžiku smrti ti nepomůže vůbec nic, proto praktikuj dharmu, neboť je tvým nejlepším společníkem.

A pamatujte si, až přijde poznání, "jsem vyšší Pravda" přijde i vědění "vše je jednota". Jenom tehdy, když poznáte, že není rozdílu mezi vámi a bližním, jste připraveni jim plně soužit. Budete-li pak úspěšní ve službě druhým, najdete sebe, a najdete-li sebe, získáte BYTÍ Buddhy."

  • Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ7103000000000250420315

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

Přihlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne

© 2023 by Nala Endowment fund

logo_red okraje.png