top of page
logo kytka b12128.png

Úryvky z knih a články

co nás zaujalo během čtení dharmy a chceme s Vámi sdílet

logo kytka b12128.png
logo kytka b12128.png

-Guru drinks bourbon-

Dzongsar Khjence Rinpočhe

Pobízejte své žáky, aby chodili i za jinými učiteli. Měli byste mít radost, že se setkávají s dharmou, s učiteli a učením...

Endowment Fund Nala

-Buddha a láska-

Lama Ole Nydahl

"Láska je, když myslíme víc na dávání než braní. Je to hluboké přání být s někým šťastný a zahrnuje soustavné přání dělat pro něj něco dobrého. Jsme od základu pozitivní a otevření svěžesti, a tak se každý okamžik stává bohatým a plným radosti. Tváří v tvář lásce se zdá všechno možné a neomezené."

logo kytka b12128.png

Následující text přináší informace z tradičních textů o tomto meditačním aspektu a jeho mantře OM MANI PEME HUNG . Pomáhá nám rozvíjet nejpotřebnější vlastnost - soucit - a připomíná nám důležitost spolupráce a dělení se o svůj rozvoj s druhými.

Z časopisu Buddhismus dnes 11, z anglického originálu Buddhism Today

Endowment Fund Nala

  Guru řekl: "Když si budeš připomínat utrpení smrti, bude ti jasné, že veškeré činy jsou příčinou utrpení, proto se jich vzdej. Přetni veškerá pouta, i ta nejmenší, a medituj o samotě na protilék, jímž je prázdnota. V okamžiku smrti ti nepomůže vůbec nic, proto praktikuj dharmu, neboť je tvým nejlepším společníkem.

Endowment Fund Nala

A pamatujte si, až přijde poznání, "jsem vyšší Pravda" přijde i vědění "vše je jednota". Jenom tehdy, když poznáte, že není rozdílu mezi vámi a bližním, jste připraveni jim plně soužit. Budete-li pak úspěšní ve službě druhým, najdete sebe, a najdete-li sebe, získáte BYTÍ Buddhy."

bottom of page