SETKÁNÍ S LAMOU OLEM / MEETING WITH LAMA OLE

Aktualizace: 19. srp 2019


V prosinci jsme se podle instrukcí našeho drahocenného Lamy Šeraba Gjalcchena Rinpočheho setkali v Praze s Lamou Olem Nydahlem, hlavním představitelem Buddhismu Diamantové cesty (BDC). Po úvodní výměně informací a vyjasnění působnosti a zaměření aktivit Nadačního fondu NALA a BDC jsme si velmi přátelsky popovídali, a nakonec jsme se rozešli s vědomím, že přestože každý děláme trochu něco jiného, zůstáváme opravdu dobrými přáteli. Lama Ole nám dal požehnání, popřál nám v naší aktivitě mnoho štěstí a připomněl nám, že jsme v jeho centrech vítanými hosty. Je pro nás nesmírně důležité, že náš dobrý svazek s tímto vzácným buddhistickým učitelem, jehož aktivitu jsme v minulosti také měli možnost podporovat, zůstal zachován.


In December, according to our precious Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche’s instructions, we met with Lama Ole Nydahl, head of Diamond Way Buddhism (DWB), in his Prague centre. After initial exchange of information and clarification regarding activities and focus of NALA Endowment Fund and DWB, we had a really nice and friendly talk, and we parted knowing that although our activities are different, we remain really good friends. Lama Ole gave us blessing, wished us good luck in what we do and told us that we are always welcome in his centres. It is very important for us that our good connection with this wonderful Buddhist teacher, whose activity we had an opportunity to support in the past, remains unbroken.

166 zobrazení
  • Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ7103000000000250420315

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

Přihlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne

© 2023 by Nala Endowment fund

logo_red okraje.png