top of page
  • .

Pravidelná 24hodinová meditace/Regular 24hour meditationNaši milí meditující😊

meditovat se Šerabem Gjalcchenem Rinpočhem bylo tak krásné! Tak krásné, že jsme si říkali, jak by bylo fajn, zase vás všechny při takové příležitost potkat. Chápeme a ctíme, že každý má svou cestu a svého lamu, ale akumulace manter Čenreziga je pro nás všechny skvělá a nekonfliktní příležitost, jak se i přesto propojit a vstoupit do proudu Rinpočheho aktivity s přáním pomoci všem bytostem.

Rinpočhe souhlasil, že se s ním můžeme takto potkávat při 24-hodinových meditacích a akumulacích jednou měsíčně, a vy se k nám tak můžete připojit pro další výjimečné zážitky. V souladu s Rinpočheho přáním kontinuálně akumulujeme MANI mantry (sbíráme je zde https://bit.ly/397se4p), pokud chcete, využijte této možnosti. Výsledné počty budeme pravidelně přičítat k mantrám odrecitovaným během meditací s Rinpočhem, který pak za nás na konci každé meditace provede dokonalé věnování.

Moc rádi vás zase uvidíme a zameditujeme si s vámi na zoomu, dokud to podmínky jinak nedovolí😊


 

Dear all,

it was so nice to meditate together with Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche! So nice that we thought it would be great to connect with all of you again in this way. We respect and appreciate that you all have your paths and your Lamas, but we feel that accumulating the mantras of Chenrezig is a very gentle way to connect us all, giving us an opportunity to join in the stream of Rinpoche’s activity with a wish to benefit all.

Rinpochela agreed we could meet with him for 24-hour meditations and accumulations every month and you are all welcome to join in again for this special experience. We follow Rinpoche’s wish and accumulate MANI mantras continuously (we collect them here https://bit.ly/397se4p), so if you like we can do this together and then add the accumulated number to the mantras we recite during the meditations with Rinpochela who can perform a perfect dedication on our behalf at the end of each event.

We will be happy to see you and meditate with you on zoom, until the conditions allow us otherwise😊

199 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page