top of page

ZÁSTUPCI NF NALA V MONCHARDON / MEMBERS OD EF NALA IN MONTCHARDON

Aktualizováno: 19. 8. 2019

V květnu jsme navštívili retreatové centrum Karma Migyur Ling ve francouzském Montchardon. S naším drahocenným lamou Šerabem Gjalcchenem Rinpočhem jsme projednali další podrobnosti ohledně stavby a fungování meditačního centra Karma Kungha Padkar Ling na Křivoklátsku.

Podobně jako při návštěvě Singapuru jsme měli i zde příležitost vyslechnout si cenná doporučení Lamy Tensanga, který centrum v Montchardon začal v horách na jih od Grenoblu budovat pro 16. Karmapu už před 40 lety. U nás je toto meditační centrum známé především kurzy Ňungne – nesmírně silné postní praxe na tisícirukého Čenreziga, kterou zde lidé praktikují přímo pod vedením Lamy Tensanga.

Šťastným řízením osudu jsme zde byli přítomni plnění zlaté stúpy, která bude časem stát v připravované nové gompě určené právě pro praxi Ňungne.

Tato návštěva se nám zapsala jako nesmírně plodné a radostné setkání s Lamy i přáteli z východní Nala rodiny na opravdu kouzelném místě s překrásným výhledem a především spoustou požehnání. Ze srdce děkujeme!


In May, we visited a retreat centre in Montchardon, France – Karma Migyur Ling. We discussed details of the construction and operation of the new Karma Kungha Padkar Ling meditation centre with our precious Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche.

Just like in Singapore, we also hed a chance to receive valuable recommendations from Lama Tensang, who started to build the centre in Montchardon for the 16th Karmapa some 40 years ago, to the south of Grenoble. In the Czech Republic, this centre is known especially for its Nyungne courses, an intensive fasting practice on the form of thousand armed Chenrezig, which people do under the guidance of Lama Tensang.

Incidentally, while we were there, lamas were filling a golden stupa, which will later on be placed in a new Nyungne gompa.

This visit turned out to be an immensely fruitful and joyful meeting with the Lamas and friends from our Eastern Nala family in a magical place with beautiful views and lots and lots of blessing!

41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page