top of page

ŽIVOT V NALE / LIFE IN NALA

Aktualizováno: 16. 8. 2019

Neznám hezčí místo, než je NALA gompa…

I don't know more beautiful place than Nala Gompa.Nala, království Buddhů, místo prostoupené klidem / Nala, the kingdom of Buddhas, place of serenity

Kdykoliv jsem uvnitř nebo venku, nemůžu se vynadívat na toto nádherné království Buddhů, místo všeprostupující klidem.


Whenever I am inside or outside, I can’t get enough of looking at this beautiful kingdom of Buddhas, this place permeated with serenity and peace.


Nicméně i tady je přítomná samsára, kde se odehrávají všechny možné lidské příběhy. Už několik dní pozoruji, příběh naší východní rodiny, jak fungují v souladu s podmínkami tohoto kouzelného místa.


Nevertheless, even here you see samsara and all life stories. For several days, I have been looking at the story of our Eastern family, how they work under the conditions of this magical place.


Všichni jsou tady jedna velká rodina, kde každá jedna bytost v klášteře má své povinnosti a odpovědnost nejen za sebe ale taky za ostatní, své bratry, jak si říkají. Užívám si pozorování jejich společného souznění, jak jeden druhého podporují, navzájem si pomáhají a mají na mysli dobro druhých. Zdá se, že vše je tady dokonalé. Nicméně, ten rozdíl mezi prožíváním nás, lidí ze západu a jejich světem, je nezpochybnitelný…tady pečují s pílí o vnitřní rozvoj a bohatství, my na západě věnujeme větší pozornost o věci zvenčí, své pohodlí a zdravý.

Everyone is a part of one big family, every single being in the monastery has its duties and responsibilities for themselves and for others, their brothers, as they call themselves. I enjoy observing their harmonious functioning, how they support each other, help each other and do things for the benefit of all. It seems that everything is perfect here. However, the difference between our perception of people in the West and their world is indisputable… here they work hard on their inner development and richness, while we in the West give more attention to external things, our own comfort and health.


Aplikace léků na ošetřovně / Application of medicine in the medical room

Není jednoduché tady uhlídat čistotu nejmenších dětí, které bez pochyb stále potřebují větší péči…některé souvislosti, je nemožné dovést do dokonalosti a k bdělému příkladu. A tak se u našich nejmenších dětí objevil svrab (nemoc zanedbané hygieny) a poměrná většina menších dětí trpí plísněmi ve vlasech. Je to takový nešvar, kterým si prošel skoro každý mnich, jak říká moudrý Khempola.


It is not easy to maintain cleanliness of the smallest children who undoubtedly still need more care… certain things cannot be brought to perfection. Therefore our smallest kids recently suffered with scabies (which is a neglected hygiene disease) and majority of smaller kids have mould on their scalp. Practically every monk went through this, as wise Khenpola says.


Domníváme se, že toto je přesně oblast a slabé místo v NALE, kde můžeme být přímo nápomocní se znalostmi a zkušenostmi ze západního světa.

We believe that this is exactly the area and a weak point in Nala, where we can help directly with our knowledge and experience from the western world.


Puja a její následovníci / Puja and her followers

Nicméně, v NALE mají velké štěstí. Mají svojí milou, laskavou a pečující ošetřovatelku Puju, která se stará o jejich zdraví a která bydlí také v klášteře. Puja pracuje pod záštitou projektu KHCP (Karmapa’s Health Care Project) a také pomáhá v jiných projektech pro jiné klášteře, kam před nedávnem odjela, a tak se projevy svrabu a plísně v NALE na čas zhoršili.

Hned po jejím návratu, jsme se propojily a naše západní sekce NALY vyslala zásilku kvalitnějších léku, které jsme hned začali aplikovat.


However, children are incredibly lucky at Nala. They have their kind, loving and caring nurse Puja who looks after their health and who also lives in the monastery. Puja works under the Karmapa’s Health Care Project and also helps in other projects in other monasteries – she recently visited these other places and just after she came back, we got together and our western NALA office sent out a package of quality medicine, which we immediately applied.


Ještě před očekávanou zásilkou, a po společné konzultaci s pomocí přátel a doktorů tibetské medicíny, Puja, společně se dvěma místními pomocnicemi, zahájila intenzivní péči. Děti se každý den sprchují, každé ráno a večer se jim dezinfikují rány a aplikují léky na postižené místa. Ložní prádlo a oblečení postižených dětí se pere v dezinfekci, aby se tak zabránilo dalšímu rozšíření.

Just before our expected parcel arrived, following the consultation with Tibetan medicine doctors, Puja started an intensive treatment. Children shower every day, every morning and evening their wounds are disinfected and ointments are applied to affected areas on their bodies. Bed clothes and kids‘clothes are washed in disinfectants to prevent further spreading.


Bohužel, vše se pere ve studené vodě a tím se snižuje odstranění všech zárodků infekce. Nicméně, zajistit pračky a teplou vodu, je již rozjednaný projekt, ale bude chtít ještě čas a trpělivost. Jak nám Khempola řekl, do roku 2020 by měl být postavený nový objekt, sloužící jako škola s novými třídami a místo stávajících prostorů by mohlo vzniknout zázemí na prádelnu a sprchu s horkou vodou, napájenou solárními panely. Což mně velmi potěšilo.

Unfortunately, all is washed in cold water, which makes it impossible to remove all sources of infection. On the other hand, washing machines and hot water are part of the project which is waiting for implementation, but it will take time and require patience. As Khenpola said, in 2020 a new building should stand which where kids will study in new classrooms. The premises used for school now could be turned into hot water showers and wash rooms powered by solar energy. This news made me really happy.


Ranní shromáždění - Khenpola k dětem promlouvá o osobní hygieně / Morning assembly – Khenpola speaks to children about personal hygiene

Dále jsme se po příjemném rozhovoru s Pujou a s laskavým a zkušeným Khempolou domluvili jak na krátkodobých, tak dlouhodobých projektech souvisejících s dostatečnou hygienou všech v klášteře. Domluvili jsme se, na výměně všech podložek, matrací a polštářů ve třídách za nové, které jsou bez pochyb také zdrojem šíření infekce. Dále na zakoupení a aplikaci dispenzorů desinfekcí do kuchyně, jídelny a obchodu, bez dotekové dávkovače mýdla na všechny společné toalety v ubytovací části. Může se zdát, že všechny tyto maličkosti jsou nezbytnou součástí běžného fungování, tady je ale pořád zapotřebí tyto věci ladit s pochopením lidí místí mentality a je nutné jim neustále připomínat a informovat, jak hygiena úzce souvisí s jejich dobrým zdravím.

After a pleasant discussion with Puja and kind and experienced Khenpola, we agreed certain short-term and long-term projects related all to hygiene standards in the monastery. We decided to replace all mats, matrasses and pillows in the classrooms with new ones, as the old ones are undoubtedly also a source of infections. We want to buy disinfectant dispensers to be used in the kitchen, dining room and shop, and also contactless liquid soap dispensers for all common toilets in the resident area. It might seem that all these little things are a commonplace everywhere, here, however you need the understanding of locals and their mentality to allow the introduction of new standards, you need to constantly remind them how good hygiene is the necessary prerequisite for their good health.


Výměna ložního prádla a větrání matrací / Changing bed clothes and airing the matrasses

Dále máme rozjednanou zdravotní péči o místní psí mazlíčky, hlídače kláštera, které všichni milují a neumí se představit, že by je museli opustit.

We also started to discuss health care for monastery pets, or guards, whom everybody loves and can’t imagine life there without them.


Už teď po pár dnech intenzivní péče se kožní projevy zlepšili. Velmi doufáme, že vše proběhne k nejlepšímu možnému výsledku, zamezí se další nákaze a celkem se odstraní zdroje šíření.

Already after first days of intensive care, skin condition of the kids much improved. We really hope for the best results and the prevention of future spread of the infection and elimination of the infection sources.


Nejmenší děti, zatím nosí běžné oblečení, které je třeba neustále měnit, proto zatím nenosí roucho…nicméně jsou to šťastné děti / Small children wear ordinary clothes so far, it needs to be changed really often, which is why they don’t have the monks‘ robes yet…but they are happy kids

Pokud hodnotíte naši aktivitu jako smysluplné řešení a pomoc, můžete celý tento očistný projekt finančně podpořit zasláním jednorázového finančního příspěvku, nebo si zřídit trvalý příkaz na číslo našeho účtu 250420315 / 0300

If you feel our activity is meaningful, you can support this purification process financially by sending any amount or evern setting up a standing order in favour of account number 250420315 / 0300 – for the international payments use the IBAN format of the bank account and the BIC code below:

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 7290 2286

BIC: CEKOCZPP


Děkujeme / Thank you.


-------------------------------

KOLIK RADOSTI MŮŽE ZPŮSOBIT MOMO A NOVÉ PEŘINY / HOW MUCH JOY CAN BE INSPIRED BY MOMO AND NEW BLANKETS

Přibližně jednou do měsíce přijíždí do NALY výprava desítek žen z komunity Manangů, který pochází ze stejného místa v Nepálu, jako drahocenný Šherab Gyaltschen Rinpočhe. Jsou to všichni oddaní praktikující, tvrdě pracující a velmi podporují aktivity Rinpočheho a jeho kláštery.

About once a month, dozens of Manang women come to Nala (they come originally from the same place in Nepal as precious Sherab Gyaltsen Rinpoche). They are all devoted practitioners, hard working and very supportive of Rinpoche’s activity and his monasteries.

Vždy se všichni se na ně těší.

Everybody is always looking forward to their visit.


Ránem se v NALE proměnil den na malý svátek dobrého jídla a čistoty. Ženy dorazily po snídani do kláštera. Část z nich začala neúnavně prát všechno špinavé prádlo v klášteře, další část se vrhla na přípravu momo, tradičního Nepálského jídla, které tady všichni milují.

In the morning, Nala monastery had a celebration of good food and cleanliness. The women arrived after breakfast. Some of them started tirelessly to wash all dirty clothes, others began to prepare momos – traditional Nepali food that everybody loves.


Momo bylo výtečné, všichni byli neskutečně koncentrovaní a užívali si každé sousto.

Momo was delicious, everyone was incredibly focused, enjoying every bite.Po obědě ženy umyly všechny děti a rozdaly jim sladké dobrůtky.

After lunch, women washed all children and gave them sweets.Khempola všem ženám při odjezdu zpět do Káthmandů projevil respekt rozdáním kataků a poděkoval za jejich radostnou aktivitu.

Before the women departed, Khempola showed them respect by presenting them with katas and expressing his gratitude for their help.Závěr dne byl pro mě nejradostnějším momentem. Khempola rozdal všem mnichům nové teplé peřiny a povlečení. Byla to radost je sledovat, jak se i oni těší.

Towards the end of the day came the happiest moment for me personally. Khempola gave all monks new warm blankets and bed clothes. It was such a joy to watch their happiness.
Poslední dny se tady opravdu ochladilo. V NALE se chystá zima.

It is becoming quite cold here. Winter is coming to Nala.

----------------------------------------------------------221 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page