top of page

Karmapa a Šerab Gjalcchen Rinpočhe vstupují do Naly a KKPL

Aktualizováno: 26. 8. 2019

Karmapa a Sherab Gyalcchen Rinpoche enter to Nala and KKPL

Pro všechny příznivce Naly a nově budovaného centra Tibetské Medicíny - Karma Kungha Padkar Ling ve Zbečnu máme skvělou zprávu. V návaznosti na setkání v Singapuru, na kterém jsme za přítomnosti Šeraba Gjalcchena Rinpočheho představili aktivity nadačního fondu NALA 17. Karmapovi, souhlasili oba naši drahocenní Lamové, že oficiálně vstoupí do NF NALA jakožto vedoucí statutární představitelé dozorčí rady.


We have a great message for all fans of Nala and the under construction Tibetan Medicine Center - Karma Kungha Padkar Ling in Zbečno. Following the meeting in Singapore, in which we presented the activities of the NALA endowment fund to the 17th Karmapa, in the presence of Sherba Gyalcchen Rinpoche, both of our precious Lamas agreed to officially enter to the NALA endowment fund as the leading representatives of the Supervisory Board.


Zároveň se stávají zakladateli nově vzniklého nadačního fondu Karma Kungha Padkar Ling, pod nímž se ve Zbečně na Křivoklátsku buduje meditačně-relaxační a léčebné centrum, které propojí Buddhovo učení s tradiční tibetskou medicínou. Oba naši drahocenní Lamové nad tímto centrem převzali záštitu.  Máme nesmírnou radost, že budeme moci pracovat pod vedením takto výjimečných a skvělých učitelů, a napomoci tak jejich vznešené aktivitě!


At the same time they become founders of the newly established Karma Kungha Foundation Padkar Ling fund, under which new meditation, relax and healing center is being built in Zbečno, Czech Republic to connect the Buddha's teaching with traditional Tibetan medicine. Both of our precious Lamas have taken over the patronage of this center. We are extremely pleased to be able to work under the guidance of such exceptional and great teachers to help their noble activity!


17. Karmapa podepisuje oficiální dokumenty stvrzující vstup do nadace Nala. / The 17th Karmapa signing the documents


Šerab Gjalcchen Rinpočhe stvrdil podpisem vstup do nadačního fondu Nala. / Sherab Gyalcchen Rinpoche confirmed his entry into the funds by signature.


145 zobrazení3 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

3 則留言


留言功能已關閉。
Martin Hodan
Martin Hodan
2018年10月23日

Jeee to je krasa

按讚

未知的會員
2018年10月23日

fgsbfgnfsg

按讚

未知的會員
2018年10月19日

Ahoj, jak je tohle možné?

按讚
bottom of page