top of page
  • .

Dovršení čtyřletého úsilí - předání sanitního a terénního vozu z programu MEDEVAC do kláštera DSL

Aktualizováno: 3. 3. 2020

Completion of four-year effort - handover of ambulance and operation vehicle from MEDEVAC program to DSL monastery.


Po čtyřletém úsilí a zdolávání nesčetných překážek je dokonáno. Jak řekl Khenpo Lekshay z klášterní školy Dhagpo Šedrup Ling, "mission completed". Dne 14.2.2020 se uskutečnilo slavnostní, oficiální předání dvou nových vozů, sanitního a terénního, a také nově zařízené ošetřovny. Vše bylo pořízeno díky programu MEDEVAC ČR. Tohoto slavnostního předání se účastnili Sherab Gyaltsen Rinpočhe, Khenpo Lekshay Dhale, velvyslanec za ČR Ing. Milan Hovorka a další. Článek, který vyšel na stránkách mzv.cz, Velvyslanectví České republiky v Dillí, si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem, kteří se na celém procesu podíleli! Je to pro nás velký úspěch. Jsme nesmírně vděční za štědrost programu MEDEVAC ČR, díky kterému se mohlo vše uskutečnit, a za vytrvalost, spolupráci a trpělivost našich východních přátel.


After four years of effort and overcoming countless obstacles, it is done. As Khenpo Lekshay of Dhagpo Šedrup Ling Monastery School said, "mission completed". On February 14, 2020, the official Handover ceremony, of two new cars, an ambulance and an off-road, as well as a newly furnished infirmary, took place. Everything was acquired thanks to the MEDEVAC Czech Republic program. Sherab Gyaltsen Rinpoche, Khenpo Lekshay Dhale, Ambassador for the Czech Republic Ing. Milan Hovorka and others participated the ceremony. The article, which was published on the website of mzv.cz, Embassy of the Czech Republic in Delhi, you can read here.

We thank everyone who participated in the process, it is a great success.

We are so grateful for the generosity of the MEDVAC ČR program, thanks to which everything could be realized, and for the persistence, cooperation and patience of our Eastern friends.


37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page