Dhawova operace proběhla úspěšně / Dhawa´s surgery was successful

Aktualizace: 27. srp 2019

Dvanáctiletý Dhawa Gyaljen z kláštera Dagpo Šedrup Ling v Nepálu absolvoval v Čechách sérii plastických operací. Dhawa v batolecím věku utrpěl na obličeji a hlavě silné popáleniny, které významně ovlivnily kvalitu jeho života a ohrožovaly jeho zrak. Podařilo se nám zařídit pro něj zákroky na klinice YES VISAGE pod vedením primáře MUDr. Martina Molitora. Pan primář, který si k Dhawovi za 9 měsíců jeho pobytu v Čechách vytvořil opravdu vřelý vztah, se vzdal honoráře za svou práci. Děkujeme panu primářovi za jeho krásný přístup! Na Dhawu se budeme opět těšit za 6-12 měsíců, kdy se vrátí na plánované pokračování léčby. Pro tuto chvíli mu přejeme šťastný návrat domů!

A twelve years old Dhawa Gyaljen from Dhagpo Sheydrup Ling monastery in Nepal underwent a series of plastic operations. As a little kid, Dhawa suffered serious burns on the face and head that significantly influenced his quality of life and posed a threat to his eyesight. We managed to organize interventions at YES VISAGE clinic under doctor Martin Molitor. Mr. Molitor, the head of the Clinic, developed a close friendship with Dhawa and offered that he will perform the operations for free. We are very grateful for his generous approach! We are looking forward to Dhawa in 6-12 months when he comes back for the continuation of his treatment. For now, we wish him a happy return home!

75 zobrazení
  • Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ7103000000000250420315

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

Přihlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne

© 2023 by Nala Endowment fund

logo_red okraje.png