top of page

2.434.400 OM MANI PEME HUNG

Aktualizováno: 5. 10. 2019

V Nale pravidelně pořádáme akumulace manter – počítáme si kolikrát odříkáme určitou mantru, výsledné číslo pošleme Šerabovi Gjalcchenu Rinpočhemu, a ten naše mantry věnuje pro dobro všech bytostí do osvíceného prostoru. Slovo mantra znamená ochrana mysli a každá mantra má svůj specifický účinek na naši mysl, tělo a prostor kolem nás. Tentokrát pro nás Rinpočhe vybral mantru Buddhy soucitu, Čenreziga, OM MANI PEME HUNG, která transformuje rušivé emoce: OM pýchu, MA žárlivost, NI připoutanost, PE nevědomost, ME chamtivost a HUNG hněv.

Společně jsme nashromáždili 2.434.400 manter. Rinpočhe už je v rámci ukončení Mani púdži věnoval. Všem moc děkujeme!!!


OM MANI PEME HUNG

2.434.400 of OM MANI PEME HUNG

In NALA, we regularly accumulate mantras together – we count how many times we say a certain mantra. The resulting figure we send to Sherab Gyaltsen Rinpoche who then dedicates our mantras for the benefit of all beings into the enlightened space. The word mantra means “mind protection” and every mantra has its own specific effect on our mind, body and space around us. This time Rinpoche chose the mantra of the Buddha of Compassion, Chenrezig – OM MANI PEME HUNG, which transforms disturbing emotions: OM transforms pride, MA jealousy, NI attachment, PE ignorance, ME greed and HUNG anger.

Together we have accumulated 2.434.400 mantras. Rinpoche has already dedicated them at the end of the Mani Puja. Thank you all very much!!!

132 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page