top of page
  • .

1 638 908 OM MANI PEME HUNG24.4.2020 proběhla 24-hodinová online meditace, při které se sešlo kolem 160 meditujících z různých koutů světa. Tuto událost zahájil Šerab Gjalcchen Rinpočhe, nejprve jsme všichni společně odříkávali přání a následovala přednáška o meditační praxi na Čenreziga, kterou jsme poté společně započali. Lidé meditovali v kratších časových rozmezích ve více meditačních sezeních a byli i tací, kteří vydrželi téměř celou noc. V pozdních nočních hodinách bylo stále přítomno kolem 30 meditujících.

Cítili jsme obrovské propojení a dobré vibrace šířící se touto společnou meditací a odříkáváním mantry OM MANI PEME HUNG, do světa k ostatním cítím bytostem.

Celkový počet 1 638 908 manter nakonec Rinpočhe věnoval do oceánu zásluh.

Jsme vděční za každou společně naakumulovanou mantru, za každého jednotlivce, který se k nám přidal a podpořil nás v našich aktivitách. Tato krásná společná aktivita nás zahřála u srdce a vzešla myšlenka, kterou podpořil i Šerab Gjalcchen Rinpočhe - organizovat 24-hodinovou meditaci na Čenreziga pravidelně jednou za měsíc.

Držte nám palce,ať se sejdou podmínky a jsme schopni tuto naši myšlenku pravidelně uskutečnit. Budeme rádi, když se k nám přidáte. O termínech budeme informovat.

----------------

On the 24th of April we held a 24-hour online meditation and almost 160 people joined us from various parts of the world. The event was launched by Sherab Gjalcchen Rinpoche, first we all recited the wishes and then we continued with a lecture about the Chenrezig meditation practise, which we started altogether later on. People meditated in shorter intervals and they joined multiple times, some people managed to participate almost all night long. In the middle of the night we still had around 30 meditating people. We felt the incredible connection and good vibrations spreading across our group meditation and thanks to chanting OM MANI PEME HUNG mantra, to all the living creatures in the world. We collected 1 638 908 mantras that Rinpoche dedicated to the ocean of merits. We are thankful for every mantra we accumulated together, for each and every person who joined and therefore supported us in our activities. It was a beautiful and hearwarming group activity and thanks to this a new idea emerged - one which is supported by Sherab Gjalcchen Rinpoche - to organize 24-hour online Chenrezig meditations once a month. We hope that the circumstances will allow us to to implement this new idea. We will be happy if you join us. We will keep you informed about the dates.

84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page