top of page
logo kytka_červená průsvitná2.png

Om Mani Peme Hung

Učení o Šesti slabikách, jejich významu a užitku

„Esence pěti stavů a pěti moudrostí, klenote s lotosem,

prosím ochraňuj šest druhů bytostí před utrpením!“

2000px-Om_Mani_Padme_Hum_mantra.svg  šaf
"V dnešním světě máme tendenci říkat: „Toto jsou mí rodiče, toto je moje země, toto je můj majetek atd.” Z úhlu pohledu dharmy se díváme na všechny bytosti a hluboce si přejeme, aby se osvobodily od utrpení a dosáhly buddhovství. Pokud vytváříme bódhičittu tímto způsobem, praktikujeme přinášení užitku ostatním. Tato myšlenka je naprosto zásadní nejen pro aktivitu dharmy, ale i pro jakoukoliv aktivitu v našem životě.
Pokud si myšlenku přinášení užitku ostatním udržíme a řekneme pouze jednou mantru ÓM MANI PEME HUNG, pak to napomůže k jejich osvobození od utrpení a pomůže jim to rozvinout buddhovství."
-- Učení předaná 16. Karmapou během veřejné přednášky na universitě v Coloradu v roce 1980

Doslovný význam mantry
 
Šest slabik je mantrou obsahující jméno Vznešeného:
OM symbolizuje pět buddhovských moudrostí pěti stavů buddhy,
MANI znamená „klenot“.  PEME znamená "lotos"  (MANI PEME je jméno Čenreziga. „S klenotem a lotosem“)
HUNG představuje osvícenou aktivitu, která chrání před utrpením šest druhů bytostí.
Význam mantry je tedy:  
Esence pěti stavů a pěti moudrostí, klenote s lotosem, prosím ochraňuj šest druhů bytostí před utrpením!“
Čenrezig, kniha.jpg
"Klenot s lotosem" Čenrezig, skt. Avalókitéšvara
Užitek z recitace šestislabičné mantry

Užitek plynoucí z toho, že jsme vykonali meditaci a recitaci mantry vznešeného Čenreziga je nekonečný, zde však zmíníme jen několik hlavních bodů. Zaprvé je tu užitek z toho, že meditujeme na osvícené tělo a v mysli si vybavujeme jeho podobu. V Padmadžalamúlatantře se praví:
"Jediná osvícená forma zahrnuje všechny buddhy — Čenrezig. Meditujeme-li na Čenreziga, ochránce, a zpřítomňujeme jej v mysli, očišťujeme negativní činy s okamžitým následkem."

V Karandavjúhasútře se píše:
Šest slabik je dokonalou podstatou mistra Čenreziga. Zásluhy těch, kteří si tuto skvělou vidjamantru osvojí a budou ji neustále recitovat, budou nesmírné: Při recitaci mantry se shromáždí tolik buddhů, kolik je zrnek písku na dně řeky Gangy vynásobených devadesát devíti, a tolik bódhisattvů, kolik existuje atomů. Recitace mantry zahrnuje také praxi šesti páramit.“

Moudrost tathágatů umožňuje spočítat všechny atomy, všechna zrnka písku na dně oceánů, všechny kapky vody ve všech řekách čtyř kontinentů, všechny druhy zrní, všechny vlasy všech cítících bytostí, všechny listy na všech stromech, a dokonce i všechny dešťové kapky, které by dopadly na zem při dvanáctiletém dešti. Nikdo však nedokáže spočítat zásluhy i jen z jediného odříkání Šesti slabik. Chválu této mantry z mnoha súter a tanter shromáždil ve svém souhrnném díle král dharmy Songcen Gampo. Jeho rady k cyklům praxí Čenreziga se téměř výhradně týkají Šesti slabik. Říká se, že ze všech nejrůznějších manter, které můžeme odříkávat, se svým užitkem žádná nevyrovná Šesti slabikám, nejvyšší osvícené řeči. Proto bychom se recitaci této mantry měli neustále věnovat.
Podrobné vysvětlení šestislabičné mantry
mani tibetsky.png
OM MANI PEME HUNG
tibetsky
mani skt i tib.jpg
OM MANI PADME HUM 
sanskrt
Čenrezig sám je sjednocenou silou moudrosti všech buddhů a šestislabičná mantra shromážděnou a extrahovanou silou a kapacitou jeho soucitu a aktivity.

Bílá slabika OM sjednocuje osvícené vlastnosti, které přirozeně povstávají z pěti druhů buddhovských moudrostí. Je podstatou páramity meditační stability. Očišťuje pýchu, její příčinu i obecné následky, které tato rušivá emoce přináší. Zejména pak očišťuje utrpení, které prožívají bohové při pádu do nižších zrození. Je neoddělitelná od osvícené formy a aktivity mudrce bohů, Indry Kaušiky, a je ztělesněním přirozené zářivosti vyrovnávající moudrosti. Vede šest tříd bytostí do jižní čisté země Šrímatu a umožňuje jim dosáhnout těla buddhy Ratnasambhavy.

Zelené MA je slabikou osvícené aktivity. Povstává z přirozeného projevu nezměrné lásky a soucitu Vznešeného se všemi bytostmi. Je podstatou páramity trpělivosti. Očišťuje žárlivost, její příčinu i obecné následky, které tato rušivá emoce způsobuje. Konkrétně očišťuje utrpení z hádek a konfliktů polobohů. Je neoddělitelná od osvícené formy a aktivity mudrce polobohů Vémačitry a je ztělesněním přirozené zářivosti všedosahující moudrosti. Vede šest tříd bytostí do severní čisté země dokonalé aktivity a dává jim dosáhnout těla buddhy Amóghasiddhiho.

Žluté NI povstává z velkého, přirozeného a nezměrného soucitu Vznešeného. Je vadžra moudrostí, sjednocením osvíceného těla, řeči, mysli a aktivity. Je to slabika, která spontánně mění cyklickou existenci na rozlehlý prostor nirvány. Je podstatou páramity smysluplného jednání. Očišťuje závoj nevědomosti (dualistické ulpívání), její příčinu i obecné následky, které vytváří. Zejména očišťuje čtyři velké řeky lidského utrpení — narození, stáří, nemoc a smrt. Je neoddělitelná od osvícené formy a aktivity Šákjamuniho, mudrce lidí. Je formou ztělesňující spontánně se objevující prvotní moudrost. Vede šest tříd bytostí do Akaništy, čisté země dharmadhátu a umožňuje jim dosáhnout těla Dordže Čhanga, šestého buddhy.

Jasně modré PE je slabikou osvíceného těla. Povstává z přirozeného projevu nestranného soucitu Vznešeného, nezměrné vyrovnanosti. Jeho podstatou je páramita úsilí. Očišťuje nevědomost, její příčinu a následky, které tato rušivá emoce obecně přináší. Konkrétně očišťuje utrpení zvířat spojené s tím, že jsou nevědomá, mají omezenou schopnost
dorozumívání a že je druzí využívají. Je neoddělitelné od osvícené formy a aktivity mudrce zvířat Dhruvasinhy, Nezlomného lva. Je ztělesněním přirozené zářivosti moudrosti dharmadhátu. Vede šest tříd bytostí do centrální čisté země Ghanavjúhy a umožňuje jim dosáhnout těla buddhy Vairóčany.

Rudé ME je slabikou osvícené řeči. Povstává z přirozeného projevu nezměrné radosti, soucitu Vznešeného se všemi bez rozdílu. Je podstatou páramity štědrosti. Obecně očišťuje příčinu připoutanosti a chamtivosti a jejich následky. Obzvláště pak očišťuje utrpení hladu a žízně hladových duchů. Je neoddělitelné od osvíceného těla a aktivity mudrce hladových duchů Džválamukhy, Planoucích úst, a je ztělesněním přirozené zářivosti rozlišující moudrosti. Vede šest tříd bytostí do západní čisté země velké radosti Dewačenu a umožňuje jim dosáhnout těla buddhy Amitábhy.

Černé HUNG je slabikou osvícené mysli. Objevuje se z přirozeného projevu nezměrného soucitu — soucitu Vznešeného, který shlíží na všechny bytosti jako na vlastní děti. Je podstatou páramity moudrosti. Očišťuje příčinu a obecné následky dualistického ulpívání a averze. Zejména pak očišťuje utrpení extrémního žáru a chladu, které zakoušejí bytosti v pekelných říších. Je neoddělitelné od osvícené formy a aktivity mudrce pekelných oblastí Dharmarádži, krále dharmy, a je ztělesněním přirozené zářivosti moudrosti podobné zrcadlu. Vede šest tříd bytostí do východní čisté země opravdové radosti Abhiráti a umožňuje
jim dosáhnout těla buddhy Akšóbhji. Takto tedy Šest slabik, král manter, sdružuje veškerou sílu a moc nekonečné osvícené aktivity, která zcela vysvobozuje šest tříd bytostí z hlubin cyklické existence. Recitace této mantry nám přináší nekonečný užitek a požehnání. Proto bychom ji měli odříkávat energicky a bez přerušování, jako když se valí proud velké řeky. Měli bychom tak činit neustále, ať již během sezení či mezi nimi, při čtyřech druzích každodenních aktivit.

"Jeden aspekt sjednocuje všechny Vítěze — Čenrezig

Jedna mantra sjednocuje všechny důležité mantry — Šest slabik

Jedna dharma obsahuje všechny fáze budování a završení — bódhičitta

S vědomím, že poznání jednoho osvobozuje vše, recituj Šest slabik!"

shutterstock_521003719.jpg
text z knihy Buddha Soucitu od Šeraba Gjalcchen Rinpočheho
bottom of page