top of page

Velká Mahakála púdža 

Mahakála

Mahakála,

král ochránců dharmy,

hněvivá forma Buddhy soucitu Čenreziga 

Svou silou uklidňuje všechny negativní síly a rozpouští překážky na cestě našeho duchovního růstu. Jeho přivoláním a prosbou o ochranu, nám Mahakála pomáhá k naplnění našich přání pro dobro bytostí, zabraňuje duševním onemocněním a obavám, pomáhá získat vhled a kontrolu nad situacemi a probouzí moudrost. 

Mahákála je téměř vždy vyobrazován s korunou z lebek, což symbolizuje transformování pěti negativních emocí v pět moudrostí. Dvouruký černý Mahakála, hlavní ochránce karmapů, drží v pravé ruce sekáček, kterým odetíná překážky, v levé ruce má lebeční misku s krví a srdcem ega, symbolizující překonání rušivých emocí. Silnýma nohama zadupává připoutanost a žárlivost a plameny za ním a kolem něj symbolizují intenzitu jeho soucitu.

Mahakála púdža se v klášterech a klášterních školách provádí každý den jako součást každodenní formální praxe. Velká Mahakála púdža je však celodenní obřad a trvá několik dní. Provádí se před začátkem tibetského lunárního nového roku a může trvat i déle než týden. Oficiální datum pro Mahakála púdžu je 29.lunární den 12.měsíce. 

Tato praxe se provádí jako poděkování ochráncům Dharmy za jejich pomoc v uplynulém roce a zároveň jako prosby o pokračující ochranu i v roce nadcházejícím, tak aby byl úspěšný ve všech směrech a byly odstraněny překážky na cestě Dharmy.

Během obřadu se odříkávají dlouhá přání a mantry a používají se předměty jako bubínky a bubny, zvonečky, činely, trubky z mořské ulity a další.

Vykonání velké Mahakála púdži, pomáhá praktikujícím při odstraňování vnějších i vnitřních překážek, nezdravých vzorců a konceptů, které vyplynuly z pěti jedů, a účast na tomto obřadu má velký užitek pro všechny cítící bytosti. 

Laičtí praktikující, kteří nemají podmínky k tomu, se takového obřadu zúčastnit, mohou nashromáždit zásluhy tím, že podpoří mnichy během vykonávání těchto obřadů. Lidé většinou posílají finanční příspěvky nebo přinášejí dary v podobě jídla, květin, máslových lap a dalších obětních darů na oltář. 

Pokud byste také chtěli být součástí a nashromáždit zásluhy, podpořte mnichy a mnišky v klášterních školách, které podporujeme. 

bottom of page