Drahocenní lamové

v nadačních fondech NALA a KKPL

NALA nadační fond a Nadační fond KKPL jsou pod záštitou J.S. 17. Karmapy Trinley Thaje Dorjeho a Sheraba Gylatsena Rinpočheho. Jsme nesmírně vděční, že máme tak vzácnou příležitost spravovat nadační fondy s podporou těchto uznávaných lamů, kteří nám svým příkladem ukazují a připomínají, že naše vize a cíle mají opravdu smysl. 

logo kytka_červená průsvitná2.png

“V každém okamžiku jsme všichni součástí jedné lidské rodiny.”

J.S. 17. Karmapa Trinley Thaje Dorje

 

"Při plnění všech svých úkolů musíme přijmout fakt, že se život stále mění a že je křehký. Musíme akceptovat podmínky a zhostit se své odpovědnosti ne tak, že na sebe vyvineme větší tlak, ale že přijmeme skutečnost, jaká je, a budeme se snažit žít vždy jeden okamžik po druhém."

Od dětství v Tibetu až po život buddhistického vůdce cestujícího po celém světě. Od tradičních textů až po sociální média. Životní příběh Thaye Dorjeho, J.S. 17. Gyalwy Karmapy sahá z východu na západ, stejně jako jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a moderní otázky.

"Ukázal jsem Vám cestu, ale je jen na Vás, zda dojdete k cíli"

Buddha Šákjamuni

„Soucitná mysl

je vždy

zdrojem štěstí“

Sherab Gyaltsen Rinpočhe

 

Sherab Gyaltsen Rinpočhe patří mezi nejznámější buddhistické učitele. Jeho styl učení je snadno pochopitelný a zároveň hluboký. Výklady jsou prostoupeny vřelým humorem, příběhy i praktickými radami. Již před několika lety založil Rinpočhe dva buddhistické kláštery a centrum pro meditaci v ústraní v Pharpingu. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky a děti z chudých rodin. Publikoval řadu textů a pod jeho vedením byla vztyčena řada stúp (tradičních buddhistických staveb), které dnes stojí v Nepálu i Evropě. Jako jeden z mála buddhistických učitelů je držitelem titulu „Maniwa“ udělovaného mistrům praxe na Buddhu Milující oči, kteří inspirovali bytosti k odrecitování minimálně jedné miliardy manter OM MANI PEME HUNG. Spolu se 17. Karmapou je duchovní autoritou Nadačního fondu NALA i nově vzniklého Nadačního fondu KKPL.