top of page

Drahocenní lamové

v nadačních fondech NALA a KKPL

NALA nadační fond a Nadační fond KKPL jsou pod záštitou J.S. 17. Karmapy Trinley Thaje Dorjeho a Sheraba Gylatsena Rinpočheho. Jsme nesmírně vděční, že máme tak vzácnou příležitost spravovat nadační fondy s podporou těchto uznávaných lamů, kteří nám svým příkladem ukazují a připomínají, že naše vize a cíle mají opravdu smysl. 

logo kytka_červená průsvitná2.png

“V každém okamžiku jsme všichni součástí jedné lidské rodiny.”

J.S. 17. Karmapa Trinley Thaje Dorje

HHK

"Při plnění všech svých úkolů musíme přijmout fakt, že se život stále mění a že je křehký. Musíme akceptovat podmínky a zhostit se své odpovědnosti ne tak, že na sebe vyvineme větší tlak, ale že přijmeme skutečnost, jaká je, a budeme se snažit žít vždy jeden okamžik po druhém."

Od dětství v Tibetu až po život buddhistického vůdce cestujícího po celém světě. Od tradičních textů až po sociální média. Životní příběh Thaye Dorjeho, J.S. 17. Gyalwy Karmapy sahá z východu na západ, stejně jako jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a moderní otázky.

"Ukázal jsem Vám cestu, ale je jen na Vás, zda dojdete k cíli"

Buddha Šákjamuni

„Soucitná mysl

je vždy

zdrojem štěstí“

Sherab Gyaltsen Rinpočhe

SGR

Sherab Gyaltsen Rinpočhe patří mezi nejznámější buddhistické učitele. Jeho styl učení je snadno pochopitelný a zároveň hluboký. Výklady jsou prostoupeny vřelým humorem, příběhy i praktickými radami. Již před několika lety založil Rinpočhe dva buddhistické kláštery a centrum pro meditaci v ústraní v Pharpingu. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky a děti z chudých rodin. Publikoval řadu textů a pod jeho vedením byla vztyčena řada stúp (tradičních buddhistických staveb), které dnes stojí v Nepálu i Evropě. Jako jeden z mála buddhistických učitelů je držitelem titulu „Maniwa“ udělovaného mistrům praxe na Buddhu Milující oči, kteří inspirovali bytosti k odrecitování minimálně jedné miliardy manter OM MANI PEME HUNG. Spolu se 17. Karmapou je duchovní autoritou Nadačního fondu NALA i nově vzniklého Nadačního fondu KKPL.

bottom of page