• Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 7290 2286

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

© 2023 by Nala Endowment fund

Om Mani Päme Hung

V dnešním světě máme tendenci říkat: „Toto jsou mí rodiče, toto je moje země, toto je můj majetek atd.” Z úhlu pohledu dharmy se díváme na všechny bytosti a hluboce si přejeme, aby se osvobodily od utrpení a dosáhly buddhovství. Pokud vytváříme bódhičittu tímto způsobem, praktikujeme přinášení užitku ostatním. Tato myšlenka je naprosto zásadní nejen pro aktivitu dharmy, ale i pro jakoukoliv aktivitu v našem životě.

Pokud si myšlenku přinášení užitku ostatním udržíme a řekneme pouze jednou mantru ÓM MANI PÄME HUNG, pak to napomůže k jejich osvobození od utrpení a pomůže jim to rozvinout buddhovství.

-- Učení předaná 16. karmapou během veřejné přednášky na universitě v Coloradu v roce 1980

Mantra Om mani päme hung v tibetštině - (zdroj Wikipedia)

 

Mantra Om mani peme hung vytesaná do kamene

Óm mani padmé húm (sanskrt: ॐ मणि पद्मे हूँ) je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského buddhismu. Tato mantra transformuje negativní emoceÓm transformuje pýchu a egoismusma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pä(pad) nevědomost a zmatek,  chamtivost a lakotu a konečně hung (húm) nenávist a hněv. K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba lung (zasvěcení, pověření) od duchovního učitele. Odříkavat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem.

Je to tzv. šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu (skt.Avalókitéšvara, tib. Čänräzig). Tato mantra je zvláště spojena s jeho čtyřrukou podobou. Významné postavy tibetského buddhismu jako karmapovédalajlámové a další jsou považováni za emanace bódhisattvy soucitu, proto je tato mantra často vyrývána do skal a kamenů, psaná na papír a následně jsou těmito papíry plněny meditační mlýnky nebo stúpy.

Pokud jde o čistě jazykový význam, střední část mantry, "manipadmé", znamená v sanskrtu "šperk lotosu" (mani - šperk, padma - lotos, lokativ padme); podle jiných výkladů jde o vokativ jména "Manipadma" (Šperkový lotos), což je jedno z epitet bódhisattvy Avalókitéšvary. "Om" i "húm" jsou v sanskrtu interjekce bez konkrétního významu, přičemž slabika "om" je pokládána za posvátnou.

V různých školách buddhismu se můžeme setkat s různými přepisy této mantry.:

  • tibetsky: Om mani päme hung

  • čínsky: 唵嘛呢叭咪吽, Ǎn Mání Bāmī Hōng

  • mongolsky: Ум маани бадми хум nebo Um maani badmi khum

  • vietnamsky: Úm ma ni bát ni hồng nebo Án ma ni bát mê hồng

  • japonsky: オンマニハツメイウン, On Mani Hatsumei Un

  • korejsky: 옴 마니 파드메 훔 Om Mani Padeume Hum