top of page
8.Karmapa.png
Když mu byly necelá dva měsíce řekl, „Emaho, nepochybujte o tom, že jsem Karmapa!“
  • Obdržel dvacet pět různých odkazů včetně Vinaya Sutry, slibů Bodhisattvy, úplné transmise Tilopy a Náropy a Kálačakra Tantry.
  • Sepsal komentáře k Vinja Sutře, Pradžnaparamitě, Abhidharmě a mnoho děl o Máhamudře.
  • Založil několik klášterních vysokých škol.
  • Věnoval se také poezii, malbě a sochařství, vytvořil z mramoru i svou vlastní podobiznu.
  • Byl příkladem askeze a jednoduchosti.
  • Řekl, že Karmapové a Šamarpové jsou neoddělitelní a jsou jednotným proudem mysli.
bottom of page