top of page

Linie Karmapů 

odkazu Karma Kagjü

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
Karmapa znamená  "Mistr buddhovské aktivity". Linie Karmapů vznikla na začátku minulého tisíciletí a Karmapa je tak nejdéle nepřerušeně inkarnujícím se hlavním představitelem jedné ze čtyř předních škol tibetského buddhismu, linie Karma Kagjü.
Nadační fondy NALA a KKPL jsou pod záštitou 17. Karmapy Trinley Thaye Dorjeho a Sheraba Gyaltsena Rinpočheho, jejichž příklad a učení následujeme a podporujeme šíření této nadčasové moudrosti, kterou reprezentují. Zde vám přinášíme překlad biografií jednotlivých Karmapů z oficiálních stránek 17. Karmapy www.karmapa.org., kdo jiný by mohl o svých předchozích inkarnacích přinést lepší informace, než samotný Karmapa.
16th_Karmapa_Black_Crown.jpg
"Každý okamžik, každá chvíle, kterou by člověk mohl využít k příležitosti praktikování Dharmy, musí být využita. "
 • *14. srpna 1924, parinirvána 5. listopadu 1981
 • Říká se, že ještě jako nenarozené dítě, recitoval v matčině lůně mantru Čenreziga OM MANI PEME HUNG
 • Dokázal vyprávět o svých předchozích inkarnacích.
 • Během cest po klášterech byla jeho skupina svědkem mnoha nadpřirozených událostí.
 • Obdržel celou transmisi linie Kagjü, Šesti jóg Náropy, sbírky Drubtab Kuntu, a mnoho dalších odkazů.
 • Rozpoznal svého synovce Miphama Čokji Lodöa jako inkarnaci 14. Šamara Rinpočheho.
 • Díky jeho snaze se po 170 letech podařilo znovu zavést formální uznávání reinkarnací Šamarpy.
 • Třikrát obešel svatou horu Kailáš.
 • Spolu s Dalajlámou se v Číně pokoušel o vyjednání smíru. Kvůli situaci s číňany byl nucen odejít z Tibetu. Přenesl nejcennější předměty, které se v klášteře Tsurpu zachovaly.
 • v Rumteku vybudoval "Centrum pro výuku a praktikování Dharmy Pal Karmapa Densa Šhedrup Čhokhor Ling."
 • Navštívil Evropu, Ameriku a Kanadu. Lidé na Západě měli díky němu možnost poprvé vidět ceremonii Černé koruny.
 • Pod jeho vedením se linie Karma Kagjü rozšířila po celém světě.
 • Vybudoval Karmapa International Buddhist Institut (KIBI) v Novém Dillí.
 • V Indii se zaměřil na rekonstrukce chrámů a meditačních center, distribuci buddhistických textů a šíření Dharmy.
 • Onemocněl rakovinou a 5. listopadu 1981 zemřel v USA v nemocnici v Sionu, 3 dny po stanovené zde smrti setrval v meditační pozici a jeho tělo vykazovalo neobvyklé znaky, během obřadů se nerozpadlo, ale zmenšilo.
92-5_platno-s90-x-v60-cm-17-karmapa.jpg
"Je nezbytné, aby byly podporovány nemateriální hodnoty, které přispívají k rozvoji vyrovnaných a užitečných lidských bytostí.“
 • * 6.5.1983
 • Trinley Thaye dorje - znamená "Neomezená neměnná aktivita buddhy"
 • Jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a moderní otázky.
 • V roce 1994 uprchl z Tibetu.
 • Sídlí v indickém Dillí.
 • 25. března 2017 se oženil se Sangyumlou Rinchen Jangzom („Nashromážděný drahocenný blahobyt“)
 • 11. srpna 2018 se Karmapovi a Sangyumle narodil syn Thugsey.
 • Je vlivnou osobností jak v duchovním životě, tak i v oblasti udržování míru, řešení konfliktů a rozvoje vzdělávání.
 • Na podporu míru a blahobytu také točí videa a píše články.
 • Je podle něj zásadně důležité, aby se do zachování světového míru zapojovali mladí lidé.
HH 17th KarmapaSignature.jpg

Düsum Khjenpa

karmapa1.jpg
"Ten, který zná tři časy. Minulost, přítomnost i budoucnost“
 • obdržel tantrická učení Kadampa, Vinaju, Kálačakru, učení "stezky a plodu", Hévadžru, šamatu a vipassanu.
 • Učení linie Kagjü mu předal Gampopa a další Milarepovi žáci.
 • Osvícení údajně dosáhl ve 40 letech pomocí praxe jógy snu
 • Jeho realizace odpovídala čtvrté úrovni Mahámudry, známé též jako stav „mimo meditaci“.
 • První držitel symbolické černé koruny vadžry, z vlasů dákyní.
 • Díky své realizaci proslul jako "ten, který zná tři časy".
 • Zakládal prosperující kláštery, předával učení linie Kagjü a věnoval se výcviku svých žáků.
 • v centrálním Tibetu v Curphu založil hlavní sídlo Karmapů.
2. Karmapa 
2nd-Karmapa-Karma-Pakshi.jpg
"Tento chlapec, Karma Pakshi, bude příštím držitelem linie"
 • V šesti letech se sám naučil číst a psát
 • Už jako chlapec měl vlohy pro intuitivní klidné spočívání mysli.
 • Na základě proroctví 1. Karmapy ho rozpoznal Pomdragpa Sonam Dorje jako 2. Krmapu a byla tak založena první linie inkarnujících se lamů v Tibetu.
 • Specializoval se na učení Mahámudry od Sarahy a Gampopy a obdržel kompletní odkaz školy Kagjü.
 • V Tibetu se díky němu stalo zvykem recitovat mantru OM MANI PEME HUNG