top of page

Linie Karmapů 

odkazu Karma Kagjü

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
Karmapa znamená  "Mistr buddhovské aktivity". Linie Karmapů vznikla na začátku minulého tisíciletí a Karmapa je tak nejdéle nepřerušeně inkarnujícím se hlavním představitelem jedné ze čtyř předních škol tibetského buddhismu, linie Karma Kagjü.
Nadační fondy NALA a KKPL jsou pod záštitou 17. Karmapy Trinley Thaye Dorjeho a Sheraba Gyaltsena Rinpočheho, jejichž příklad a učení následujeme a podporujeme šíření této nadčasové moudrosti, kterou reprezentují. Zde vám přinášíme překlad biografií jednotlivých Karmapů z oficiálních stránek 17. Karmapy www.karmapa.org., kdo jiný by mohl o svých předchozích inkarnacích přinést lepší informace, než samotný Karmapa.
16th_Karmapa_Black_Crown.jpg
"Každý okamžik, každá chvíle, kterou by člověk mohl využít k příležitosti praktikování Dharmy, musí být využita. "
 • *14. srpna 1924, parinirvána 5. listopadu 1981
 • Říká se, že ještě jako nenarozené dítě, recitoval v matčině lůně mantru Čenreziga OM MANI PEME HUNG
 • Dokázal vyprávět o svých předchozích inkarnacích.
 • Během cest po klášterech byla jeho skupina svědkem mnoha nadpřirozených událostí.
 • Obdržel celou transmisi linie Kagjü, Šesti jóg Náropy, sbírky Drubtab Kuntu, a mnoho dalších odkazů.
 • Rozpoznal svého synovce Miphama Čokji Lodöa jako inkarnaci 14. Šamara Rinpočheho.
 • Díky jeho snaze se po 170 letech podařilo znovu zavést formální uznávání reinkarnací Šamarpy.
 • Třikrát obešel svatou horu Kailáš.
 • Spolu s Dalajlámou se v Číně pokoušel o vyjednání smíru. Kvůli situaci s číňany byl nucen odejít z Tibetu. Přenesl nejcennější předměty, které se v klášteře Tsurpu zachovaly.
 • v Rumteku vybudoval "Centrum pro výuku a praktikování Dharmy Pal Karmapa Densa Šhedrup Čhokhor Ling."
 • Navštívil Evropu, Ameriku a Kanadu. Lidé na Západě měli díky němu možnost poprvé vidět ceremonii Černé koruny.
 • Pod jeho vedením se linie Karma Kagjü rozšířila po celém světě.
 • Vybudoval Karmapa International Buddhist Institut (KIBI) v Novém Dillí.
 • V Indii se zaměřil na rekonstrukce chrámů a meditačních center, distribuci buddhistických textů a šíření Dharmy.
 • Onemocněl rakovinou a 5. listopadu 1981 zemřel v USA v nemocnici v Sionu, 3 dny po stanovené zde smrti setrval v meditační pozici a jeho tělo vykazovalo neobvyklé znaky, během obřadů se nerozpadlo, ale zmenšilo.
92-5_platno-s90-x-v60-cm-17-karmapa.jpg
"Je nezbytné, aby byly podporovány nemateriální hodnoty, které přispívají k rozvoji vyrovnaných a užitečných lidských bytostí.“
 • * 6.5.1983
 • Trinley Thaye dorje - znamená "Neomezená neměnná aktivita buddhy"
 • Jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a moderní otázky.
 • V roce 1994 uprchl z Tibetu.
 • Sídlí v indickém Dillí.
 • 25. března 2017 se oženil se Sangyumlou Rinchen Jangzom („Nashromážděný drahocenný blahobyt“)
 • 11. srpna 2018 se Karmapovi a Sangyumle narodil syn Thugsey.
 • Je vlivnou osobností jak v duchovním životě, tak i v oblasti udržování míru, řešení konfliktů a rozvoje vzdělávání.
 • Na podporu míru a blahobytu také točí videa a píše články.
 • Je podle něj zásadně důležité, aby se do zachování světového míru zapojovali mladí lidé.
HH 17th KarmapaSignature.jpg

Düsum Khjenpa

karmapa1.jpg
"Ten, který zná tři časy. Minulost, přítomnost i budoucnost“
 • obdržel tantrická učení Kadampa, Vinaju, Kálačakru, učení "stezky a plodu", Hévadžru, šamatu a vipassanu.
 • Učení linie Kagjü mu předal Gampopa a další Milarepovi žáci.
 • Osvícení údajně dosáhl ve 40 letech pomocí praxe jógy snu
 • Jeho realizace odpovídala čtvrté úrovni Mahámudry, známé též jako stav „mimo meditaci“.
 • První držitel symbolické černé koruny vadžry, z vlasů dákyní.
 • Díky své realizaci proslul jako "ten, který zná tři časy".
 • Zakládal prosperující kláštery, předával učení linie Kagjü a věnoval se výcviku svých žáků.
 • v centrálním Tibetu v Curphu založil hlavní sídlo Karmapů.
2. Karmapa 
2nd-Karmapa-Karma-Pakshi.jpg
"Tento chlapec, Karma Pakshi, bude příštím držitelem linie"
 • V šesti letech se sám naučil číst a psát
 • Už jako chlapec měl vlohy pro intuitivní klidné spočívání mysli.
 • Na základě proroctví 1. Karmapy ho rozpoznal Pomdragpa Sonam Dorje jako 2. Krmapu a byla tak založena první linie inkarnujících se lamů v Tibetu.
 • Specializoval se na učení Mahámudry od Sarahy a Gampopy a obdržel kompletní odkaz školy Kagjü.
 • V Tibetu se díky němu stalo zvykem recitovat mantru OM MANI PEME HUNG
 • V Khamu stavěl a obnovoval kláštery a věnoval se intenzivní meditační praxi
 • Byl pozván na královský dvůr princem Kublaiem  a stal se jeho učitelem .
 • Měl mnoho žáků nejen v Tibetu, ale také v Číně a Mongolsku.
3rd-Karmapa.jpg
"Kéž neustále, dnem i nocí, bezchybně praktikujeme nejvyšší cestu jednoty. "
 • Ve třech letech si vyrobil černou korunu a prohlásil, že je Karmapa
 • Rozpoznal ho v pěti letech Drubtob Urgyenpa a předal mu veškerá učení linie Kagjü.
 • Studoval také učení všech tří dalších škol tibetského buddhismu.
 • Stavěl kláštery a meditační centra, ale také mosty, které sloužily vesničanům v jejich běžném praktickém i duchovním životě.
 • Zanechal řadu textů a komentářů, a zachoval tak mnohá učení
 • Učil čínského císaře
 • V noc, kdy zemřel, se na obloze v disku měsíce zřetelně zjevila jeho tvář.
 • Khedrupu Dragpovi Sengemu daroval červenou korunu, která byla přesnou replikou černé koruny Karmapů. Vznikla tak linie Šamarpů
4.karmapa.jpg
" Om mani peme hung hri.“
 • Po narození se posadila pronesl mantru "Om mani peme hung hri"
 • Ve věku šesti let přijal 4. Karmapa sliby útočiště a laické sliby.
 • Získal plný odkaz tradice Kagjü a Ningma.
 • Ve věku osmnácti let byl vysvěcen na mnicha.
 • Cestoval po Tibetu, Číně a Mongolsku
 • Předával učení a sepisoval texty, šířil nenásilný přístupu, obnovoval mír a stavěl kláštery
 • Během celého dne dodržoval přísný režim a během spánku praktikoval jógu snu.
 • Byl vegetarián a bezmasou stravu zavedl i ve svém táboře.
5. karmapa.jpg
„Já jsem Karmapa - Om mani peme hung hri“
 • Byl slavný cestovatel, který vyučoval po celém Tibetu, Mongolsku a také Číně.
 • Vytvořil také chráněné rezervace pro divoká zvířata.
 • pokoušel o usmíření rozdělených komunit a stanovení nenásilí jako normu sociálního a politického chování.
 • Vybudoval mnoho svatyní a stúp
 • Byl prvním držitelem hmotného duplikátu černé koruny, který mu nechal vyrobit čínský císař Tai Ming Čhen.
 • Od té doby probíhaly ceremonie černé koruny až do doby jejího odcizení.
6.karmapa.jpg
„Jsem nezrozený, mimo všechna jména, místa, jsem sláva všeho živého. Mnohé přivedu k vysvobození.“
 • Karmapa se zaměřoval na vytvoření konzistentního systému obřadů tradice Kamtsang, který by doplnil meditační tradici školy Kagjü, a sepsal mnoho sádhan
 • Zavedl nový styl recitace a zpěvů.
 • strávil život učením a stavěním klášterů a svatyní po celém Tibetu
 • Nechal také vydat Kandžur a Tendžur
 • získával učení také prostřednictvím vizí velkého filozofa Nágardžuny, Milarepy a Padmasambhavy.
karmapa_07.jpg
„V tomto světě není nic než prázdnota. Lidé se mýlí, když se myslí, že má vlastní podstatu. Pro mě neexistuje zrození ani smrt.
 • Ve čtyřech letech obdržel Čhödag Gjamccho sérii zmocnění od Gošira Paldžora Dondruba
 • V osmi letech obdržel v Karma Gönu učení linie Kagjü
 • V Khamu, absolvoval období intenzivního studia.
 • Ve věku sedmnácti let, nastoupil sedmileté období meditace
 • učil a předával zmocnění po celém Tibetu
 • Napsal mnoho textů a komentářů, zejména teorii percepce.
 • všude jej následovalo několik tisíc žáků, kteří s ním tábořili ve stanech a kráčeli po stezce studia a meditace.
8.Karmapa.png
Když mu byly necelá dva měsíce řekl, „Emaho, nepochybujte o tom, že jsem Karmapa!“
 • Obdržel dvacet pět různých odkazů včetně Vinaya Sutry, slibů Bodhisattvy, úplné transmise Tilopy a Náropy a Kálačakra Tantry.
 • Sepsal komentáře k Vinja Sutře, Pradžnaparamitě, Abhidharmě a mnoho děl o Máhamudře.
 • Založil několik klášterních vysokých škol.
 • Věnoval se také poezii, malbě a sochařství, vytvořil z mramoru i svou vlastní podobiznu.
 • Byl příkladem askeze a jednoduchosti.
 • Řekl, že Karmapové a Šamarpové jsou neoddělitelní a jsou jednotným proudem mysli.
9KarmapaWangchukDorje.jpg
Vypráví se, že i on se po narození posadil a prohlásil: „Já jsem Karmapa!“
 • Na trůn ho v šesti letech uvedl Šamar Rinpočhe.
 • Obdržel útočiště, sliby bódhisattvy a zmocnění Amitájuse a další učení
 • Absolvoval kompletní výcvik a obdržel celý odkaz linie Kagjü.
 • Trávil mnoho času na intenzivních meditačních ústraních a psal důležité texty o praxi Mahámudry, které se používají dodnes
 • Zasazoval se o zlepšení životních podmínek lidu.
 • Byl považován nejen za velkého duchovního učitele, ale také za světského vůdce Tibetu.
karmapa_10-216x300.jpg
 •  Byl nalezen v osmi letech, oficiálně uveden na trůn 6. Šamarpou Čhökji Wangčhugem, který mu také předal plný odkaz linie Kagjü.
 • V jedenácti letech nastoupil na intenzivní medtaci.
 • Cestoval po Tibetu, učil a napomáhal lidem k většímu blahobytu
 • Za jeho života se stal oficiálním tibetským panovníkem 5.Dalailáma, situace oslabila učení linie Kagjü a pozice Karmapy byla natolik složitá, že byl donucen odjet ze země.
 • Po cestě Nepálem a z Barmy do čínského Jün-nanu zakládal Karmapa kláštery. 
Karmapa11.jpg
 •  Již jako malé dítě měl mnoho vizí, o kterých pověděl svým příbuzným.
 • Větší část dětství strávil Karmapa v Tsurphu, kde obdržel odkaz linie a dohlížel na obnovu kláštera.
 • Naplnich proroctví Padmasambhavi, že 11. Karmapa bude držitelem určitých linií Terčhö
 •  mistrovská úroveň 11. Karmapy se projevovala jak v jeho učeních, tak v zázračné podobě jeho aktivity. Jednou prý vyzářil několik podob sebe sama, z nichž každá předávala pokyny přítomným jednotlivcům.
 • Zemřel ve věku dvaceti šesti let.
karmapa_12.jpg
 • Že je Karmapa prý prohlásil již ve dvou měsících.
 • Katok Tsewang Norbu, slavný meditační mistr školy Ňingma, mu předal pokyny k některým učením Ňingmapy, Čangčhub Dordže mu na oplátku předal Šest jóg Náropy.
 • Absolvoval pouť do Nepálu, Sikkimu, Bhútánu a Indie v doprovodu Šamara Rinpočheho.
 • Retreat absolvoval v Tsurpu.
 • Karmapa předával učení a zmocnění, obzvláště na Vadžrapániho, po cestě do Číny.
 • Zemřel na neštovice, stejně jako o den později Šamarpa​.
 • Proslul svou láskou ke zvířatům.
 • Každý den prý trávil spoustu času nejen s lidskými žáky, ale i mnoha dalšími stvořeními, která se kolem něj shromažďovala.
 • Ve Lhase odvrátil záplavy z rozvodněné řeky Tsangpo, když přivolal požehnání Avalókitéšvary a Buddhy Šákjamuniho
 • Za jeho života zavedli tehdejší tibetský panovník, 7. dalajláma Kalzang Gyatso, se svým ministerským předsedou pravidlo, že všichni vládní úředníci musí být ze školy Gelug. Od té chvíle proto bylo nutné, aby inkarnaci Karmapy schválil dalajláma.
bottom of page