top of page

Wed, Apr 10

|

Tuchoměřice

"ÚVOD do praxe ŇUNGNE" - přednáška / "INTRODUCTION to practice NYUNGNE" Lecture

Úvod do postní meditační praxe tisícirukého Čenreziga. An introduction into the fasting meditation practice of Thousand Armed Chenrezig.

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
"ÚVOD do praxe ŇUNGNE" - přednáška / "INTRODUCTION to practice NYUNGNE" Lecture
"ÚVOD do praxe ŇUNGNE" - přednáška / "INTRODUCTION to practice NYUNGNE" Lecture

Čas a místo

Apr 10, 2024, 9:00 AM GMT+2 – Apr 11, 2024, 7:30 PM GMT+2

Tuchoměřice, Dubová 563, 252 67 Tuchoměřice, Česko

O události

ENGLISH PLS SEE BELOW 

ÚVODNÍ dvoudenní PŘEDNÁŠKA vysvětlující celou postní praxi ŇUNGNE. 

Nutné absolvovat tuto přednášku pro nové účastníky retreatu Ňungne, kteří ji ještě v minulosti neabsolvovali.

Možnost OSOBNÍ účasti v Nale nebo se připojit ONLINE.

Harmonogram přednášky:

STŘEDA 10.4.

9:00 - 11:00, 11:30 - 13:30, 15:00 - 17:00, 17:30 - 19:30

ČTVRTEK 11.4.

9:00 - 11:00,  11:30 - 13:30

POKUD SE ÚČASTNÍTE následného retreatu ŇUNGNE následuje: 

14:30 - 17:00h 

"PŘIJETÍ ÚTOČIŠTĚ", "SLIB BÓDHISATTVY" a "INICIACE na tisícirukého Čenreziga"

POZOR NEBUDE JIŽ VYSÍLÁNO ONLINE - NUTNÁ OSOBNÍ ÚČAST!!!

Možnost zakoupení oběda - viz vstupenky.

ŇUNGNE je velmi ceněná, v Tibetu hojně praktikovaná, očistná postní praxe.

Účinky této praxe jsou popisovány jako velmi hluboké.

Jedno opakování trvá pouhé dva dny, ale dalekosáhle ovlivní celou vaši nekonečnou budoucnost.

Říká se, že i kdyby člověka v důsledku negativní karmy čekalo zrození v nižších říších, po absolvování i jen

jednoho Ňungne budou brány ke zrození v nižších říších uzavřeny.

ÚČASTNÍM SE RETREATU ŇUNGNE:

Pro registrované účastníky retreatu Ňungne je tato přednáška "Úvod do praxe" ZDARMA.

Vyberte vstupenku: "ZDARMA".

NEÚČASTNÍM SE RERTREATU ŇUNGNE:

Poplatek pro ty, kteří se nebudou účastnit následujícího retreatu Ňungne a mají zájem pouze o tuto přednášku

(pro případné absolvování retreatu v budoucnu) - je cena 1.108,- Kč.

Vyberte vstupenku:  "Přednáška"  cena 1.108,- Kč

SABČU RINPOČHÉ

je současný tibetský buddhistický učitel, který se narodil a vyrostl v Nepálu.

Aktivně dohlíží na činnost kláštera Karma Kagjü ve Swayambhu. Kromě tradičního tibetského vzdělání a výcviku.

Rinpočhe také absolvoval bakalářský titul v oboru filmových studií v Kanadě.

Rinpočhe dělí svůj čas mezi osobním ústraním, dohledem nad svým klášterem a vyučováním dharmy.

Vyhrazuje si také čas na psaní krátkých učení a vyprávění.

Více informací o Sabču Rinpočhem prosím čtěte  ZDE

Těšíme se na setkání s vámi osobně nebo online :-)

Tým Nala

INFORMACE na info@nala.cz

____________________________________________________________________________________________________

INTRODUCTION LECTURE explaining the whole fasting practice of NYUNGNE. 

A must-attend explanation for those new to the retreat who have not yet completed it.

Possibility of attending in PERSON in Nala or ONLINE.

We offer the option to purchase a LUNCH for both days pls see tickets.

Lecture Schedule:

Wednesday 

9:00 - 11:00, 11:30 - 13:30, 15:00 - 17:00, 17:30 - 19:30

Thursday

9:00 - 11:00, 11:30 - 13:30

For participants in the following retreat Nyungne, will follow - "Taking Refuge," "The Bodhisattva Vow," and "EMPOWERMENT to the Thousand-armed Chenrezig".

14:30 - 17:00h

The purification fasting practice of Nyungne is highly valued and widely practiced not only in Tibet. 

The effects of this practice are described as very profound. One repetition lasts only two days but it has a far-reaching effect on the entire infinite future of the practitioner. It is said that even if due to negative karma one is destined to be born in the lower realms, after completing even one set of Nyungne, the gates to the rebirth in the lower realms will be closed for him.

I AM ATTENDING A NYUNGNE RETREAT:

This "Introduction to Practice" lecture is FREE for registered participants of the Nyungne Retreat.

Select a ticket: "FREE" - this ticket is free.

I AM NOT ATTENDING THE NYUNGNE RETREAT:

Fee for those who will not be attending the following Nyungne retreat and are only interested in this lecture

(for a possible future retreat) - the price is 1.108,- CZK.

Select a ticket:  "Lecture "

SABCHU RINPOCHÉ

is a contemporary Tibetan Buddhist teacher who was born and raised in Nepal.

He  actively oversees the activities of the Karma Kagjü Monastery in  Swayambhu. In addition to traditional Tibetan education and training.  Rinpoché also completed a BA in Film Studies in Canada.

Rinpoché divides his time between personal retreat, overseeing his monastery, and teaching the Dharma.

He also sets aside time to write short teachings and narratives.

More information about Sabchu Rinpoché pls read HERE

We look forward to meeting you in person or online :-)

Nala team

INFORMATION at info@nala.cz

Vstupenky

 • ÚVOD k ŇUNGNE/ INTRODUCTION

  Vstupenka na přednášku ÚVOD do ŇUNGNE pro ty kteří se neúčastní následujícího retreatu ŇUNGNE. Ticket for the Introduction to NYUNGNE lecture for those who are not participating in the following NYUNGNE retreat.

  CZK 1,108.00
  Sold Out
 • ZDARMA/ FREE ticket

  Vstupenka ZDARMA je pouze pro registrované účastníky následujícího reteratu ŇUNGNE! The FREE ticket is only for registered participants of the following retreat NYUNGNE!

  CZK 0.00
  Sold Out
 • PŘEDNÁŠKA/LECTURE - ONLINE

  JIŽ POUZE ONLINE ÚČAST Vstupenka na přednášku ÚVOD do ŇUNGNE pro ty kteří se neúčastní následujícího retreatu ŇUNGNE. ONLY ONLINE PARTICIPATION Ticket for the Introduction to NYUNGNE lecture for those who are not participating in the following NYUNGNE retreat.

  CZK 1,108.00
  Sale ended

Total

CZK 0.00

Sdílet událost / share

bottom of page