top of page

so 24. 7.

|

zoom.us

Pět královských súter - denní retreat se Sabču Rinpočhem

Po první naplňující zkušenosti budeme pravidelně pořádat denní retreat se čtením Pěti královských súter pod vedením Sabču Rinpočheho. --- Based on our precious first experience, we will regularly hold a daily retreat with a reading of the Five Royal Sutras under the gudence of Sabchu Rinpoché.

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
Pět královských súter - denní retreat se Sabču Rinpočhem
Pět královských súter - denní retreat se Sabču Rinpočhem

Čas a místo

24. 7. 2021 12:00 – 22:00

zoom.us

O události

Po prvním společné denním retreatu čtení královských súter a prožitků, které jsme při čtení súter měli možnost pocítit, jsme požádali Sabču Rinpočheho o pravidelné opakování. Pod vedením ctihodného Sabču Rinpočheho budeme ubírat naši mysl k Pěti královským sútrám, budeme kontemplovat nad jejich významem a společně všechny předčítat jednou za dva měsíce.

Tento denní retreat je zdarma. Pokud chcete přispět na aktivity Sabču Rinpočheho nebo nadačního fondu NALA, vyberte některou ze vstupenek, vstupenky můžete vybrat obě a zároveň zadat počet podle výše finančního daru, který chcete přispět

-------------

After the first common daily retreat of reading the royal sutras and the experiences we had the opportunity to feel while reading the sutras, we asked Sabcha Rinpoche to repeat them regularly. Under the guidance of Venerable Sabcha Rinpoche, we will take our minds to the Five Royal Sutras, contemplate their significance, and read them all together every two months.

This daily retreat is free. If you want to contribute to the activities of the Sabcha Rinpoche or the NALA endowment fund, select one of the tickets, you can choose both tickets and at the same time enter the number according to the amount of the financial gift you want to contribute

Vstupenky

 • SRD 24072021

  Dar pro SABČU RINPOČHEHO dana for SABCHU RINPOCHÉ

  10,00 €
  Prodej skončil
 • DARN

  výběrem této vstupenky přispějete na aktivity nadačního fondu NALA

  10,00 €
  Prodej skončil
 • FREE

  ZDARMA, nyní nechci přispět FREE, I don´t want to donate for now

  0,00 €
  Prodej skončil

Celkem

0,00 €

Sdílet událost

bottom of page