top of page

Sat, Feb 24

|

zoom

Oslava výročí Čhötrul Düčhen /Commemorating Chötrul Düchen

Oslava významného dne v tibetském lunárním kalendáři společně se Sabču Rinpočhem. Commemorating of a auspicious day according to the Tibetan lunar calendar together with Venerable Sabchu Rinpoché.

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Oslava výročí Čhötrul Düčhen /Commemorating Chötrul Düchen
Oslava výročí Čhötrul Düčhen /Commemorating Chötrul Düchen

Čas a místo

Feb 24, 2024, 4:00 PM – 6:00 PM GMT+1

zoom

O události

EN pls see below. Thank you! :-)

Milí dharma přátelé, srdečně vás zveme na další oslavu svátku Čhötrul Düčhen. 

Prvních patnáct dní v roce podle tibetského lunárního kalendáře si připomínáme patnáct po sobě jdoucích dnů, kdy Buddha Šákjamuni ve Śrāvastī, starověkém hlavním městě Kosaly, konal zázraky, aby zvýšil zásluhy, dokázal svou realizaci a inspiroval budoucí studenty. 

Čhötrul Düčhen se slaví patnáctý den prvního měsíce nového roku, který je vyvrcholením série každodenních Buddhových zázraků.

Na základě vaší registrace vám zašleme odkaz na online vysílání a texty k recitaci - na vámi uvedený email. 

Prosím zkontrolujte, zda zadáváte vaše údaje správně.

Děkujeme a těšíme se na online setkání s vámi.

Váš tým NALA

------------------------------------------------------------------------

Dear dharma friends, we cordially invite you to another celebration of the festival of Chötrul Düchen. 

The first fifteen days of the year according to the Tibetan lunar calendar commemorate the fifteen consecutive days when Buddha Śākyamuni performed miracles in Śrāvastī, the ancient capital of Kosala, to increase merit, prove his realization, and inspire future students. 

Chötrul Düchen is celebrated on the fifteenth day of the first month of the new year, which is the culmination of a series of daily miracles performed by the Buddha.

After you register, we will send you a link to the online broadcast and the recitation texts - to the email you provide. 

Please check that you are entering your details correctly.

Thank you and we look forward to seeing you online.

Your NALA team

Vstupenky

 • DAR / DONATION

  Tato akce je zdarma. Pokud byste měli zájem podpořit aktivity Sabču Rinpočeho a aktivity našeho nadačního fondu, můžete přispět libovolnou částkou. Velmi vám děkujeme za případnou podporu - velmi si vážíme vaší štědrosti. :-) Váš Nala tým This event is free of charge. If you would like to support Sabchu Rinpoché and the activities of our foundation, you can donate any amount. Thank you very much for any support - we greatly appreciate your generosity. :-) Your Nala team

  Pay what you want
  Sale ended
 • ZDARMA / FOR FREE

  Tato vstupenka je zdarma a slouží pouze k účelu vaší registrace na akci, abyste mohli získat přístupy k online vysílání a textům. This ticket is free and only serves the purpose of your registration for the event, so you can get access to the online broadcast and texts.

  CZK 0.00
  Sale ended

Total

CZK 0.00

Sdílet událost / share

bottom of page