top of page

so 03. 7.

|

zoom.us

ONLINE 10-hodinová meditace na 21 Tár společně se Sabču Rinpočhem

21 Tara praises and mantra accumulation together with Sabchu Rinpoché

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
ONLINE 10-hodinová meditace na 21 Tár společně se Sabču Rinpočhem
ONLINE 10-hodinová meditace na 21 Tár společně se Sabču Rinpočhem

Čas a místo

03. 7. 2021 12:00 – 22:00 SELČ

zoom.us

O události

Tára - bodhisattva v ženské podobě.

Tára ukazuje svým příkladem rozmanitost světa tím, že se zavázala dosáhnout osvícení v jejím ženském zrození a následně se také vždy manifestovat, již jako osvícená bytost, v ženské formě.

Podle okolností, ve kterých je potřeba jednat, se může manifestovat v pokojné nebo hněvivé podobě.

Každá z Tár, přesto že všechny fungují na základě stejného principu - pomáhat cítícím bytostem, má vlastní, jedinečný způsob aktivity.

Během naší 12-hodinové praxe se budeme soustředit na všechny aspekty Táry, zahrneme všechny její emanace a budeme společně recitovat chválu 21 Tárám, kterou pronesl Buddha Šákjamuni.

Sabču Rinpočhe nás opět provede zahájením a ukončením meditace a těšit se můžeme i na krátké vysvětlení aktivity a podob tohoto ženského meditačního aspektu Táry.

Jako studenti a následovníci J.S. 17. Gjalwy karmapy budeme recitovat a akumulovat mantru Zelené Táry

OM TARE TUTTARE TURE SVA HA.

"Situace v Nepálu ohledně Covidu 19 se za posledních pár dnů velmi zhoršila. Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou přetížená. V Káthmándú i po celé zemi žije mnoho lidí v důsledku pandemie ve velmi obtížných a bolestných podmínkách.

V těchto časech mé myšlenky a modlitby míří především k těmto jednotlivcům a jejich rodinám a blízkým. Prosím připojte se ke mně a věnujte zásluhy ze své praxe dharmy, zejména z praxe desetislabičné mantry Táry, ve prospěch zmírnění tohoto utrpení.

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

Tímto způsobem, ať už se zrovna nacházíme v jakékoli zemi, jsme ve skutečnosti spolu.

Ať jsou nemoci, bolest a jejich příčiny odetnuty u kořene!

S přáními,

Thaje Dordže, J.S. 17. Karmapa"

--------------------

Tara - bodhisattva in the female form.

By its example, Tara shows the diversity of the world by committing herself to attain enlightenment in her feminine form and subsequently also to always manifest, already as an enlightened being, in the feminine form.

Depending on the circumstances in which action is required, it may manifest in a peaceful or angry form.

Each of the Taras, although they all work on the same principle - to help sentient beings, has its own, unique mode of activity.

During our 12-hour practice, we will focus on all aspects of Tara, include all of her emanations, and recite together the praise of 21 Taras given by Buddha Shakyamuni.

Sabcha Rinpoche will guide us again through the beginning and end of meditation, and we can look forward to a brief explanation of the activity and forms of this female meditation aspect of Tara.

timesheet CEST (when Rinpoche will join us):

12:00-2:00PM

2:50-4:20PM

4:50-6:00PM

8:00-10:00PM

Vstupenky

 • SRD

  Dar pro Sabču Rinpočheho DANA for Sabchu Rinpoché

  108,00 Kč
  Prodej skončil
 • DARN

  dar na aktivity nadačního fondu NALA DANA to support the NALA e.f. activities

  108,00 Kč
  Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page