top of page

so 15. 6.

|

NALA Nadační fond

OCHRÁNCI V BUDDHISMU / DHARMAPALAS

OCHRÁNCI V BUDDHISMU - jejich význam a účel Učení nám předá ctihodný DUPSENG RINPOČHE DHARMAPALAS - Meaning and purpose The teaching will give us venerable DUPSENG RINPOCHE

OCHRÁNCI V BUDDHISMU / DHARMAPALAS
OCHRÁNCI V BUDDHISMU / DHARMAPALAS

Čas a místo

15. 6. 2024 14:00 – 16:00 SELČ

NALA Nadační fond, Dubová 563, 252 67 Tuchoměřice, Česko

O události

Milí přátelé / Dear Dharma friends (EN pls see below),

srdečně vás zveme na učení OCHRÁNCI v Buddhismu, kterým nás provede DUPSENG RINPOČHE.

Učení bude vysíláno také ONLINE. 

Odkaz na vysílání obdržíte po vaší registraci v potvrzovacím mailu.

Dupseng Rinpočhe

Současný, třetí Dupseng Rinpočhe se narodil v roce 1981 v Mundgodu.

Rinpočhe byl rozpoznán Šamarem Rinpočhem, Tai Situ Rinpočhem a Gošir Gjalcab Rinpočhem

jako reinkarnace druhého Dupsenga Rinpočheho.

Rinpočhe je především vadžra mistr, který vede své studenty, mnichy i laiky, při praktikování buddhadharmy

na všech úrovních.

Své laické studenty již léta vyučuje, pořádá skupinová (kratší i delší) ústraní.

Usiluje o to, aby jeho laičtí studenti dosáhli stejných úspěchů jako tradiční lámové.

Dupseng Rinpočhe vyučoval již ve více než stovce zemí, což přimělo Jeho Svatost Dalajlamu,

aby při setkání s Rinpočhem v roce 2012 poznamenal:

"Ach, vy jste procestoval více než já - na někoho tak mladého je to docela překvapivé". :-)

Více informací o Dupseng Rinpočhe najdete ZDE.

EN

Dear Dharma friends,

we would like to cordially invite you to a teaching of DHARMAPALAS.

Teaching will be given by venerable DUPSENG RINPOCHE.

The teaching will also be broadcast ONLINE. 

You will receive a link to the broadcast after your registration

in your confirmation email.

DUPSENG RINPOCHE

The current, third, Dupseng Rinpoche was born in 1981 in Mundgod. Rinpoche was recognized by H.E Shamar Rinpoche, Tai Situ Rinpoche and Goshir Gyaltsab Rinpoche as the reincarnation of 2nd Dupseng Rinpoche.

Rinpoche is first and foremost a vajra master guiding his students, both monastic and lay, in their practice of the Buddhadharma through all levels.

For his lay students Rinpoche has been traveling and teaching for years, holding group retreats and guiding smaller and larger groups in shorter and longer retreats. It is Rinpoche’s aspiration to guide his lay students to the same accomplishments as the traditional lamas.

Additionally, Rinpoche is often invited by his disciples and students to Australia, East and West Europe, USA, South America and Canada in order to teach all level of Buddha dharma, which is the source of momentary and ultimate happiness. He has already taught in more than a hundred countries, which caused His Holiness the Dalai Lama in a meeting with Rinpoche in 2012 to remark, "oh, you’ve traveled more than me — quite surprising for one so young." 😊

More information about Dupseng Rinpoche pls see HERE

Vstupenky

  • VSTUPENKA / TICKET

    250,00 Kč
  • DAR / DONATION

    Výběrem této možnosti přispějete na aktivity Sabču Rinpočheho a NALA nadačního fondu. By choosing this option, you will contribute to the activities of Venerable Sabchu Rinpoché and the NALA endowment fund.

    CZK

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page