top of page

pá 22. 3.

|

NALA SOWA RIGPA

Kurz tradiční tibetské medicíny - "TANTRICKÝ SYSTÉM a PŘEHLED TŘÍ KOŘENŮ" /"TANTRIC SYSTEM, OVERVIEW of the THREE ROOTS"

Třídenní kurz TTM s lékařem EMILIEM GALLOTTOU Three-day TTM course with doctor EMILIO GALLOTTA

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Kurz tradiční tibetské medicíny - "TANTRICKÝ SYSTÉM a PŘEHLED TŘÍ KOŘENŮ" /"TANTRIC SYSTEM, OVERVIEW of the THREE ROOTS"
Kurz tradiční tibetské medicíny - "TANTRICKÝ SYSTÉM a PŘEHLED TŘÍ KOŘENŮ" /"TANTRIC SYSTEM, OVERVIEW of the THREE ROOTS"

Čas a místo

22. 3. 2024 9:00 SEČ – 24. 3. 2024 17:00 SEČ

NALA SOWA RIGPA, Dubová 563, 252 67 Tuchoměřice, Česko

O události

EN pls see below - thank you!

Milí přátelé,

zveme vás na další kurz tradiční tibetské medicíny, kterým nás provede italský lékař a amchi tibetské medicíny Emilio Gallotta.

Tématem kurzu bude:

1. "Tantrický systém" - je z pohledu tibetské medicíny úzce spojen s meditací na Sange menla (Buddhu medicíny)

a s jeho mandalou TANADUK.

Emilio nás provede tímto tantrickým systémem a vysvětlí nám celou meditační praxi vč. meditace na Buddhu medicíny.

2. "Přehled tří kořenů" - hlubší rozbor tématiky tří stromů - STROM ZDRAVÍ A NEMOCI, STROM DIAGNÓZY a STROM TERAPIÍ.

"Tři kořeny" je metafora, která se používá v systému tibetské medicíny a obsahuje celkový pohled na způsob přístupu a léčení člověka.

Tento kurz je vhodný především pro pokročilejší studenty TTM - v praktické části budou probíhat konzultace terapeutických postupů

a objasnění nesrovnalostí souvisejících s konkrétními praxemi studentů TTM.

EMILIO GALLOTTA

Lékař, fyzioterapeut, vědec, praktik a učitel Sowa Rigpa, masáží Kunye, působící v Římě.

Dlouhodobě spolupracuje s Dr. Nidou Chenagtsangem - významným tibetským lékařem a učitelem

na šíření a rozvoji tibetské lékařské vědy i duchovního pokladu Yuthok Nyingthig.

Storno podmínky:

Zrušení akce organizátorem nebo legislativní omezení:

vracíme 100% částky objednateli.

Zrušení účasti objednatelem:

do 29.02.2024 – bude vám vráceno 100% částky

od 01.03. do 14.03.2024 – bude vám vráceno 50% částky

od 15.03.2024 – 100% částky zůstává organizátorovi, objednatel za sebe může poslat náhradníka.

Pomůcky a případné studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzovného.

Info: info@sowarigpa.nala.cz  Šárka Hudečková

Těšíme se na vás :-)

Tým Sowa Rigpa Nala

_____________________________________________________________________

Dear friends,

We invite you to the next course of traditional Tibetan medicine, which will be conducted by the Italian physician and amchi of Tibetan medicine Emilio Gallotta.

The topic of the course will be:

1. "Tantric system" - from the point of view of Tibetan medicine is closely connected with meditation on Sange menla (Buddha of medicine) and his mandala TANADUK.

Emilio will guide us through this tantric system and explain the whole meditation practice including the meditation on the Medicine Buddha.

2. "Overview of the three roots" - a deeper analysis of the themes of the three trees - the TREE OF HEALTH AND DISEASE, the TREE OF DIAGNOSIS and the TREE OF THERAPY.

The "Three Roots" is a metaphor used in the system of Tibetan medicine and contains an overall view of the way a person approaches and heals.

This course is particularly suitable for more advanced TTM students - the practical part will include consultation of therapeutic modalities and clarification of discrepancies related to the specific practices of TTM students.

ABOUT EMILIO GALLOTTA

Physician, physiotherapist, scientist, practitioner and teacher of Sowa Rigpa, Kunye massage, based in Rome.

He has a long-standing collaboration with Dr. Nida Chenagtsang, a prominent Tibetan physician and teacher

in the dissemination and development of Tibetan medical science and the spiritual treasure of Yuthok Nyingthig.

__________________________________________________________________________________

Cancellation Policy:

Cancellation of the event by the organizer or legislative restrictions:

100% refund to the client.

Cancellation of participation by the client:

until 29.02.2024 - 100% of the amount will be refunded.

from 01.03. to 14.03.2024 - 50% of the amount will be refunded

from 15.03.2024 - 100% of the amount remains with the organizer, the client can send a substitute for himself.

__________________________________________________________________________________

Materials and any study materials are included in the course fee.

Info: info@sowarigpa.nala.cz Šárka Hudečková

We look forward to seeing you :-)

Team Sowa Rigpa Nala

Vstupenky

  • KURZOVNÉ

    Vstupenka na celý kurz - Pá - Ne

    5 990,00 Kč
    Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page