• Instagram - Nala
  • Facebook - Bílý kruh

Číslo účtu: 250420315 / 0300

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 7290 2286

BIC: CEKOCZPP

NALA nadační fond, Loretánské náměstí 109/3,
118 00 Praha 1 – Hradčany

© 2023 by Nala Endowment fund

DRAHOCENNÍ LAMOVÉ A JEJICH AKTIVITY

 

SVĚTLO ROZPTYLUJÍCÍ TEMNOTU

Bez velkých bódhisattvů jsme jako slepci ztracení v temném lese. Meditační mistři nás svým soucitem učí, jak mysl zbavit utrpení a probudit v ní nepodmíněné štěstí.

ŠERAB GJALCCHEN RINPOČHE

Maniwa Šerab Gjalcchen Rinpočhe, který dosáhl svého buddhistického vzdělání i meditační realizace pod přímým vedením 16. Karmapy, stojí za veškerou aktivitou nadačního fondu NALA. Jako jeden z mála buddhistických mistrů tibetského vadžrajánového buddhismu dovršil vzdělání v oblasti buddhistické filozofie i hluboké meditační praxe. Titul Maniwa se uděluje praktikujícímu vykonávajícímu praxi Čenreziga (Avalokitéšvary) a znamená, že inspiroval lidi k odrecitování více než miliardy manter Buddhy Milující oči OM MANI PÄME HUNG. RinpoČhe vybudoval mnoho stúp - buddhistických staveb, které plní dobrá přání bytostí a vyrovnávají rušivé energie v prostoru. Řada z nich stojí na Západě, včetně Stúpy osvícení na Plzeňsku v České republice.

NEDO KUČHUNG RINPOČHE

Nedo Kučhung Rinpočheho rozpoznal 16. Gjalwa Karmapa jako šestou inkarnaci držitele linie Nedo Kučhung. Rinpočhe vede intenzivní meditační retreaty v Sikkimu, kde připravuje realizované meditační mistry pro časy budoucí. V současné době buduje nové meditační místo v Rumteku. Praktikující s mnišskými sliby zde budou moci absolvovat tradiční tříletý retreat podle tradice Karma Kagjü, stejně jako v minulosti Nedo Rinpočhe pod vedením 16. Karmapy. Také západní studenti zde budou mít příležitost prohloubit svou meditační praxi na kratších meditačních pobytech.

TULKU TSORI RINPOČHE

Rinpočhe se ve čtyřech letech sám rozpoznal jako inkarnace realizovaného mistra Yogi Tsori Rinpočheho. Když mu bylo 15 let, oficiálně jej rozpoznal 16. Karmapa a o rok později Dilgo Khjence Rinpočhe. Tulku Tsori Rinpočhe je držitelem plného odkazu linií Kagyü i Ňingma. Aktivně se stará o desetitisíce tibetských uprchlíku a praktikujících v mnoha zemích světa. Jeho aktivity sahají od Tibetu přes Indii, Nepál, Thajsko a Evropu až po americkou Floridu.

SHAR MINUB

Poskytujeme finance na dostavbu kláštera a institutu buddhistických studií Shar Minub v Nepálu dle vize Kunziga Šamara Rinpočheho. V Shar Minub budou moci studovat také laičtí studenti, kteří se zde budou učit, jak se stát dokonalým člověkem pro dobro své i všech bytostí.

LAMA OLE NYDAHL - DIAMANTOVÁ CESTA

Bylo nám nesmírným potěšením podporovat Buddhismus Diamantové cesty Karma Kagjü Lamy Oleho Nydahla, našeho prvního učitele buddhismu. Podíleli jsme se na rekonstrukci meditačního centra Vyhlídky v jižních Čechách, stavbě stúpy v Těnovicích na Plzeňsku a rekonstrukci nového městského centra Diamantové cesty v Praze. Jsme vděční za krásný dharmický svazek s tímto skvělým Lamou.

Více fotografií

1/1