top of page

7. Karmapa 

Čhödag Gjamccho

„V tomto světě není nic než prázdnota. Lidé se mýlí, když si myslí, že má vlastní podstatu. Pro mě neexistuje zrození ani smrt.“

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
karmapa_07.jpg

Čhödag Gjamccho (1454-1506) pocházel z vesnice Kyilha v severním Tibetu. Jako malé dítě byl rozpoznán jako inkarnace duchovního učitele. Jednoho dne spontánně vyslovil semenné slabiky A a HUNG a prohlásil: „V tomto světě není nic než prázdnota. Lidé se mýlí, když si myslí, že má vlastní podstatu. Pro mě neexistuje zrození ani smrt.“

Gjalchab Paldžor Dondrub dítě rozpoznal jako nového Karmapu a uvedl jej na trůn. Ve čtyřech letech obdržel Čhödag Gjamccho sérii zmocnění od Gošira Paldžora Dondruba a v osmi letech obdržel v Karma Gönu učení linie Kagjü od Bengara Džampala Zangpa a Gošira Paldžora Dondruba.  Poté se vydal do východního Tibetu a odtud postupně do Khamu, kde absolvoval období intenzivního studia.

Ve věku sedmnácti let, již jako vysoce uznávaný učenec, nastoupil sedmileté období meditace, aby tak dokončil výcvik. Poté se vydal zpět do jižního Tibetu a jeho věhlas se šířil až do Indie a Číny. Několik významných indických učenců navštívilo Tibet, aby se s ním mohli setkat. Přišla i pozvánka od čínského císaře. V té době se však Karmapa na jeho dvůr vydat nemohl. Na svých cestách zamířil do Lhasy, kde jej uvítali mniši z klášterů školy Gelug – Drepung a Ganden. Řada mnichů, včetně Šhakji Čhodena, učila i v Rinpungu. Karmapa následně učil a předával zmocnění po celém Tibetu. Napsal mnoho textů a komentářů, zejména teorii percepce.

Ať jel kamkoli, všude jej následovalo několik tisíc žáků, kteří s ním tábořili ve stanech a kráčeli po stezce studia a meditace. Takto se setkal se 4. Šamarpou, kterému předal učení linie. Dalším z jeho žáků byl Denma Drubčhen Taši Paldžor, který se stal příštím držitelem linie.

překlad z anglického originálu zajistil nadační fond NALA 

https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/7th-karmapa-chodrag-gyamtso/

bottom of page