top of page

4. Karmapa 

Rolpe Dorje

(Rolpe Dordže)

červená_kytka_mantry_bez_textu.png

"Om mani peme hung hri."

4.karmapa.jpg

Rolpe Dordže (1340-1383) se, podobně jako jeho předchozí inkarnace, po narození v provincii Kongpo v centrálním Tibetu posadil a promluvil. Tentokrát však pronesl mantru Čenreziga – Om mani peme hung hri.

Vzhledem k tomu, že ve své předchozí inkarnaci zanechal svému tajemníkovi Rinčhen Palovi přesné pokyny, jaké znaky se mají při hledání inkarnace sledovat, bylo dítě brzy nalezeno a byl zahájen jeho výcvik. Ve věku šesti let přijal 4. Karmapa sliby útočiště a laické sliby od Tokdena Gona Gjalwy, který mladého Karmapu také učil Tantrajáně.

Bylo mu dvanáct, když se během cesty do centrálního Tibetu setkal s držitelem linie Gyalwou Yungtonem Dordže Palem, který jej požádal, aby mu řekl, co si pamatuje z předchozích životů. Rolpe Dordže odpověděl, že si nepamatuje až tak přesně svůj život jako Düsum Khjenpa, ale na něco ze života Rangdžunga Dordžeho si vzpomíná a svůj život jako Karma Pakši si vybavuje dokonale. Když si Yungton Dordže Pal vyslechl Karmapovy vzpomínky, neměl pochyb, že má před sebou autentického Karmapu. Předal mu plný odkaz učení tradic Kagjü a Ňingma.

Ve věku osmnácti let byl 4. Karmapa vysvěcen na mnicha Dondrupem Palem Rinpočhem. Jakmile bylo dokončeno studium pod vedením jeho žáka z předchozího života, pustil se Rolpe Dordže do cestování a předávání učení po Tibetu a Číně. Stejně jako jeho předchůdce byl pozván na dvůr mongolského císaře Togona Temüra do Pekingu. Tuto cestu Karmapa využil k předávání učení,sepisování

textů, šíření nenásilného přístupu, obnovování míru a stavbě klášterů. Poté se po třech letech strávených v Číně vrátil do Tibetu a pokračoval v neúnavné práci pro dobro druhých.

Bez ohledu na to, zda byl zrovna na cestách nebo pobýval v klášteře, Rolpe Dordže dodržoval přísný režim. Od okamžiku, kdy se ráno probudil, až do devíti hodin vykonával své duchovní praxe. Poté, až do dvanácti hodin, předával učení o dharmě. V poledne se věnoval praxi poklon a meditaci za chůze. V průběhu odpoledne praktikoval meditaci na Čenreziga a večer studoval, nebo psal texty. Noční čas trávil praxí jógy snu. 4. Karmapa byl vegetarián a bezmasou stravu zavedl také ve svém táboře. K hlavním žákům patřili Drikung Čhokji Dragpa, Lobzang Dragpa Chongkhapa a 2. Šamarpa Kačhö Wangpo, který se stal příštím držitelem linie.

překlad z anglického originálu zajistil NALA  nadační fond 

https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/4th-karmapa-rolpe-dorje/

bottom of page