top of page

3. Karmapa 

Rangjung Dorje

(Rangdžung Dordže)

"Kéž neustále, dnem i nocí, bezchybně praktikujeme nejvyšší cestu jednoty. "

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
3rd-Karmapa.jpg

Rangjung Dorje (1284-1339) se narodil ve vesnici Langkor v oblasti Dingri. Vypráví se, že hned po narození překvapil všechny přítomné tím, že se posadil a prohlásil, že je Karmapa. O tři roky později si vyrobil černou korunu a toto tvrzení znovu zopakoval.

Uplynuly ještě dva roky, než se setkal s Drubtobem Urgyenpou, který jej rozpoznal jako inkarnaci Karma Pakshiho. Dal mu předměty náležející 2. Karmapovi a předal mu veškerá učení linie Kagjü. Vzdělání a výcvik 3. Karmapy započal v jeho sedmi letech, poté, co přijal mnišské sliby novice od Lamy Kundena Sheraba a byl v klášteře Tsurphu formálně intronizován jako Karmapa. Následujících jedenáct let studoval v Tsurphu kompletní nauky škol Kagjü a Ňingma.

Poté se Rangjung Dorje učil od dalších mistrů všech buddhistických tradic té doby, k nimž patřili například Trophu Kunden Sherab a Nyenre Gendun Bum, a odcházel na intenzivní meditační odosobnění. Díky tomu dosáhl velkého věhlasu a získal mnoho žáků. Stavěl kláštery a meditační centra, ale také mosty, které sloužily vesničanům v jejich běžném praktickém i duchovním životě. Pro příští generace zanechal řadu textů a komentářů, a zachoval tak mnohá učení, která se v nezměněné podobě používají až do dnešního dne. Přijal také pozvání, aby učil čínského císaře. Dvakrát cestoval z Tibetu do Číny, kde nakonec zemřel. Vypráví se, že tu noc, kdy zemřel, se na obloze v disku měsíce zřetelně zjevila jeho tvář.

Karmapa měl dva hlavní žáky – Gyalwu Yungtona Dorje Pala, který se měl stát příštím držitelem linie, a 1. Šamarpu Khedrupa Dragpu Snegeho. Šamarpové jsou druhou nejstarší linií inkarnovaných lamů v tibetském buddhismu. Samotné slovo Šamarpa znamená „držitel červené koruny“ a ve starých textech se na Šamarpu někdy odkazuje jako na Karmapu s tím, že jedinou odlišností je barva koruny.

Linie Šamarpů vznikla, když Rangjung Dorje dal Khedrupu Dragpovi Sengemu červenou korunu, která byla přesnou replikou černé koruny Karmapů. Tyto dvě koruny symbolizují vztah mezi Karmapou a Šamarpou a nejsou symbolem oddělených linií. Proto se také někdy hovoří o Karmapovi s černou nebo červenou korunou. Šamarpové jsou také považováni za manifestaci Amitábhy, Buddhy neomezeného světla.

překlad z anglického originálu zajistil NALA  nadační fond 

https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/3rd-karmapa-rangjung-dorje/

bottom of page