top of page

17. Karmapa 

Trinley Thaye Dorje

"Neomezená neměnná aktivita buddhy"

červená_kytka_mantry_bez_textu.png
karmapa a Thugseyla.jpg

Od dětství v Tibetu až po život buddhistického vůdce cestujícího po celém světě. Od tradičních textů až po sociální média. Životní příběh Thaye Dorjeho, J.S. 17. Gyalwy Karmapy sahá z východu na západ, stejně jako jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a moderní otázky. Toto je stručný životopis 17. Karmapy:

Karmapa se narodil 6. května 1983 v centrálním Tibetu. Jeho rodiči jsou velký lama Ňingmapy, Mipham Rinpočhe, a Dechen Wangmo. Jakmile se chlapec naučil mluvit, řekl svým rodičům, že je Karmapa. Karmapové jsou hlavními představiteli linie Karma Kagjü tibetského buddhismu.

V březnu 1994, dle 900 let staré tradice, byl Thaye Dorje uveden na trůn jako 17. Karmapa. Intronizační obřad proběhl pod vedením J.S. 14 Kunziga Šamara Rinpočheho, druhého nejdůležitějšího lamy linie Karma Kagjü. 14. Šamarpa Mipham Chokji Lodro byl sám rozpoznán 16. Karmapou v roce 1957 a oficiálně uveden na trůn v roce 1963. Kunzig Šamar Rinpočhe zemřel 11. června 2014.

První Karmapa Dusum Khyenpa se narodil v roce 1110. První daljláma Gendun Drub se narodil 1391. Karmapa je tedy nejdéle se nepřerušeně inkarnujícím hlavním představitelem jedné ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu.

Karmapa uprchl z Tibetu v roce 1994. V roce 2003 dokončil formální vzdělání a byl mu udělen titul Vidjadhara, držitel poznání súter a tanter.

Trinley Thaye Dorje znamená "Neomezená neměnná aktivita buddhů".

Karmapa sídlí v indickém Dillí. 25. března 2017 se oženil se Sangyumlou Rinchen Jangzom (jejíž tibetské jméno znamená „Nashromážděný drahocenný blahobyt“), která pochází z Bhútánu a narodila se v hlavním městě Timphu. 11. srpna 2018 se Karmapovi a Sangyumle narodil syn Thugsey.

Také 10. a 15. Karmapa se oženili a měli děti. 15. Karmapa měl tři syny, z nichž dva byli rozpoznáni jako inkarnace – jeden jako 2. Džamgon Kongtrul Rinpočhe a druhý jako J.S. 12. Šamarpa.

V současné době Karmapa hojně cestuje, setkává se s žáky, mladými lidmi, světovými vůdci a je vlivnou osobností jak v duchovním životě, tak i v oblasti udržování míru, řešení konfliktů a rozvoje vzdělávání. Pod jeho záštitou vykonává svou aktivitu více než 900 klášterů a meditačních center po celém světě.

Ke Karmapovým aktivitám patří podpora mladých lidí, setkávání se s mezinárodními náboženskými a politickými vůdci a osobnostmi na poli vzdělávání. Na podporu míru a blahobytu také točí videa a píše články.

Karmapa definoval vzdělání jako „znalost, která přináší soucit a moudrost“. Pěstováním našeho vnitřního soucitu a moudrosti – našeho vnitřního bohatství – můžeme dosáhnout klidu a míru.

Více než polovina světové populace je mladší třiceti let. Pro Karmapu je proto zásadně důležité, aby se do zachování světového míru zapojovali právě mladí lidé. Podle něj „je nezbytné, aby byly podporovány nemateriální hodnoty, které přispívají k rozvoji vyrovnaných a užitečných lidských bytostí.“

překlad z anglického originálu zajistil NALA  nadační fond 

https://www.karmapa.org/17th-karmapa/

bottom of page