top of page

1. Karmapa 

Dusum Khyenpa

červená_kytka_mantry_bez_textu.png

"ten, který zná tři časy",

minulý, přítomný i budoucí

karmapa1.jpg

1. Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193) obdržel první učení dharmy od svého otce a až do věku dvaceti let pokračoval ve studiu u různých buddhistických učitelů žijících ve stejné oblasti jako on (v Khamu).

Poté odjel do centrálního Tibetu, kde strávil následujících dvanáct let meditací a studiem u slavných učenců, k nimž patřil například Chawa Chokyi Senge a Patsab Lotsawa Nyima Trag. Od Geshe Sharawa obdržel také tantrická učení linie Kadampa. Mnišské vysvěcení obdržel Dusum Khyenpa od hlavy kláštera Mal Duldzin, u kterého studoval vinaju. Od Ga Lotsawy obdržel učení Kálačakry. Také se učil „stezce a plodu“ školy Sakja.

Ve třiceti letech mu Gampopa předal učení Kagjü. Předal mu zmocnění a učení Hévadžry a pokyny k šamatě a vipassaně. Dusum Khyenpa praktikoval pilně a neúnavně. S linií Kägju ho dále propojila učení, která obdržel od Rechungpy a dalších Milarepových žáků.

Říká se, že když mu bylo asi padesát let, dosáhl osvícení prostřednictvím praxe jógy snu a jeho realizace odpovídala čtvrté úrovni Mahámudry, známé též jako stav „mimo meditaci“ (beyond meditation). V okamžiku dosažení realizace mu v symbolické vizi dákyně darovaly černou korunu vadžry, kterou utkaly ze svých vlasů.

Tato symbolická koruna se prý nachází nad hlavami všech inkarnací Karmapů a ukazuje na jejich realizaci pravé podstaty jevů. Teprve za časů 5. Karmapy byla vytvořena fyzická replika této koruny, kterou si od té doby Karmapové postupně předávají až do dnešního dne.

Díky své realizaci proslul Dusum Khyenpa jako "ten, který zná tři časy", minulý, přítomný i budoucí, což ukazuje na jeho přesah mimo čas, díky pochopení nezrozené podstaty mysli.

Dusum Khyenpa byl prohlášen za Karmapu kašmírským učencem Shakya Shrim. Řekl, že jde o „toho, který nese aktivitu Buddhy“ (Karmapu), předpovězeného v Samádhirajasútře.

Ve věku čtyřiceti čtyř let, odešel Dusum Khyenpa z centrálního Tibetu a vrátil se zpět do Khamu, svého rodného kraje. Zakládal prosperující kláštery, předával učení linie Kagjü a věnoval se výcviku svých žáků. Mezi nimi vynikl Drogon Rechen, který se stal příštím držitelem linie. Na sklonku života Dusum Khyenpa opět přesídlil do centrálního Tibetu, kde založil své hlavní sídlo – Curphu, které pak zůstávalo sídlem Karmapů až do roku 1959.

překlad z anglického originálu zajistil NALA  nadační fond 

https://www.karmapa.org/karma-kagyu/lives/1st-karmapa-dusum-khyenpa/

bottom of page