TOKPA KORLO


INSPIRACE FILMEM A FOTOGRAFIEMI

Tokpa je nesmírně nadaný umělec, který zároveň prošel buddhistickým výcvikem. Jeho schopnost zachytit okamžiky běžnému oku skryté bere dech.

Stav 0%
Tokpa Kruh
Tokpa Dodatek

OD SAMSÁRY K DHARMĚ

Tokpa pochází ze Spojených států, odkud se v roce 2012 se na radu Šamara Rinpočheho přestěhoval do Francie do Dhagpo Kagyü Ling, aby se jako dobrovolník plně věnoval podpoře tamního buddhistického centra. Našel skvělý způsob, jak podporovat Dharmu fotografiemi a filmem v rámci projektu "dharma.imagery.project".


DOKUMENT JAKO UMĚNÍ

Při práci neustále hledá hloubku výrazu – ať už v úsměvu, stínu či světle, v okamžiku zamrzlém v čase nebo ve smysly pohlcujícím vodopádu zvuků. Natáčí filmy, které dokumentují aktivitu 17. Karmapy, Džigme Rinpočheho, Lamy Oleho a mnoha dalších lamů linie Karma Kagyü.


SDÍLENÁ RADOST

Svou práci dává bezplatně k dispozici všem s přáním, aby přinášela užitek a pomáhala šířit Buddhovo učení. „Je to práce lásky a znamená pro mě všechno. Celý život jsem věnoval tomuto ideálu. Když mohu s ostatními sdílet výsledky své práce, aniž bych jim říkal o peníze, naplňuje mě to obrovským štěstím a to, co dělám, pak dostává nový smysl a rozměr.“

Vzácné okamžiky uchované pro budoucí generace


Nadační fond NALA podporuje Tokpovu práci, která uchovává vzácné okamžiky pro budoucí generace.
„Má práce je výsledkem neustálé snahy přinést do tohoto světa Dharmu – prostřednictvím fotografií, filmu a hudby – a spolu s ní přirozeně radostné a vášnivé vyjádření hloubky, barev a světla.“