Radostná zahrada bílého lotosu


MÍSTO SJEDNOCENÍ VŠECH AKTIVIT

Věříme, že i ve složité době lze pod vedením drahocenných Lamů a jejich moudrosti vybudovat místo kde se sejdou podmínky pro skutečný rozvoj.

Stav 0%
Taracentrum Kruh
Taracentrum Dodatek

SETKÁNÍ VÝCHODU A ZÁPADU

Během našich cest za drahocennými Lamy a silnými místy na Východě v nás několik let zrálo přání zprostředkovat to, co se tak hluboce dotklo našich srdcí, také lidem na Západě. Vytvořit prostor, kde bude moci docházet k oboustranně přínosné výměně mezi Východem a Západem a kde budou bytosti moci poznávat svou mysl a hledat cestu ke štěstí.


ČISTÁ PŘÍRODA

Pod vedením Šeraba Gjalcchena Rinpočheho a fascinováni nesektářským hnutím RIME jsme objevili místo nedaleko za Prahou, uprostřed nádherných křivoklátských lesů, kde v současné době vzniká prostor, v němž se potkají všechny aktivity nadačního fondu NALA.


POD JEDNOU STŘECHOU

Věříme, že zde s požehnáním Buddhů a Ochránců vznikne centrum, v němž se spojí dokonalá praxe Vadžrajány, tradiční tibetská medicína a lázně pěti elementů. Svůj prostor zde nalezne také Rangjung Dawa Art School a její tradiční tibetské umění Karma Gardri a překladatelé vzácných duchovních textů.

Vize


Naším přáním je, aby toto centrum přivedlo dohromady podobně smýšlející idealisty, kteří zde budou pro dobro všech bytostí spoluutvářet prostor, v němž Buddhovo učení léčí a rozvíjí tělo, řeč i mysl.

Velice si vážíme vaší štědrosti i důvěry, že váš dar použijeme tam, kde je to nejvíce zapotřebí. V případě, že byste chtěli podpořit pouze tento konkrétní projekt, uveďte to, prosím, do poznámky.