LÉČENÍ LAMŮ


AŤ ZÁŘÍCÍ LAMOVÉ ŽIJÍ DLOUHO!

Stav 0%
Medicine Buddha Amitayus
IMG 6083
Nedo Rinpoche Krivoklat1

BÓDHISATTVOVÉ

Bódhisattvové jsou bytosti, které na základě svého nezměrného soucitu rozvinuly přání dosáhnout buddhovství pro dobro všech bytostí. Vlastní zdraví nebývá v popředí jejich zájmu a při vší té práci pro druhé nemají čas věnovat se vlastnímu tělu.


SMYSLUPLNÁ AKTIVITA

Snažíme se udržovat fyzické zdraví drahocenných Lamů a doufáme, že jim tak pomáháme prodlužovat život a utvářet podmínky pro to, aby jejich aktivita přinášela co možná největší užitek co nejdéle.


OHLÉDNUTÍ PLNÉ RADOSTI

V minulosti jsme měli tu čest podpořit tímto způsobem Šeraba Gjalcchena Rinpočheho, Lamu Oleho Nydahla, Neda Kučhung Rinpočheho a Tulku Tsori Rinpočheho.

Galerie„Nepolevuj. To je cesta bódhisattvy. Dokud přinášíš užitek
i jen jediné bytosti, nesmíš se nechat odradit. Pokračuj dál.”

16. Karmapa

Velice si vážíme vaší štědrosti i důvěry, že váš dar použijeme tam, kde je to nejvíce zapotřebí. V případě, že byste chtěli podpořit pouze tento konkrétní projekt, uveďte to, prosím, do poznámky.