Nedo Kučhung Rinpočhe


SVĚTLO ROZPTYLUJÍCÍ TEMNOTU

Bez velkých bódhisattvů jsme jako slepci ztracení v temném lese. Meditační mistři nás svým soucitem učí, jak mysl zbavit utrpení a probudit v ní nepodmíněné štěstí.

Stav 0%
Nedo Kruh
NedoRinpoche2
NedoRinpoche3

VĚDOMÉ ZROZENÍ

Nedo Kučhung Rinpočhe byl v roce 1972 rozpoznán 16. Karmapou jako 6. inkarnace držitele linie Nedo Kučhung. Dosáhl nesmírných výsledků v praxi Mahámudry i Maháati. Jeho hlavními učiteli byli 16. Karmapa, hlavní představitel linie Kagyü, a Dilgo Khjence Rinpočhe, hlava linie Ňingma.


VÝCVIK MLADÝCH LAMŮ

Rinpočhe vede intenzivní meditační odosobnění v oblasti Sikkimu, a připravuje tak další realizované mistry meditačního umění pro časy budoucí. Každým rokem také pořádá evropskou tour po mnoha městech, v rámci níž předává tisícům západních žáků vzácná Buddhova učení a hluboká zmocnění.


MÍSTO PRO MEDITACI V ÚSTRANÍ

Rinpočhe nyní buduje nové meditační centrum v Rumteku (Sikkim). Praktikující s mnišskými sliby zde budou mít možnost absolvovat klasický tříletý retreat podle tradice Karma Kagjü, tak jako za časů 16. Karmapy sám Rinpočhe. Také západní žáci zde budou moci prohloubit svou meditační praxi na kratších odosobněních.

Meditací ke štěstí


Mistr vadžry Nedo Kučhung Rinpočhe udržuje odkaz tradice Karma Kagyü. Jsme doslova okouzleni jeho skromností, laskavostí a hloubkou a podporujeme jeho aktivitu, zejména stavbu nového retreatového centra v Rumteku s přáním, aby zde co možná nejvíce bytostí rozpoznalo pravou podstatu jevů a nalezlo zdroj trvalého štěstí.