Petra

Způsob, jakým Šerab Gjalcchen Rinpočhe předává buddhistická učení, mě hluboce oslovil.
Proto jsem jela přímo do Káthmándú, kde jsem se mohla přesvědčit o tom, s jakou samozřejmostí
a soucitem pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin.