Katka

Šeraba Gjalcchena Rinpočheho vnímám jako velkou inspiraci – díky soucitu, který rozvinul,
má odhodlání pomáhat všem bytostem, a díky moudrosti také ví, co je potřeba udělat.
Proto jsem vděčná, že prostřednictvím nadace Nala můžeme podporovat jeho aktivitu.