Ivanka

Jsem vděčná, že mohu svou aktivitu věnovat tomuto nadosobnímu životnímu projektu a být jeho součástí. Buddhistický mistr Šerab Gjalcchen Rinpočhe je pro mě nesmírnou inspirací a vzorem nekonečného soucitu a moudrosti.