Nadace NALA navštívila při příležitosti inaugurace nového centra Karma Kagyü Singapur a setkala se se 17. Karmapou. Za přítomnosti Šeraba Gjalcchena Rinpočheho, Ani Tenzin a Lamy Tensanga jsme Karmapovi představili Nalu a projekt nového centra v Újezdě nad Zbečnem. Karmapa vyjádřil podporu všem našim projektům a řekl, že jeho dobrá přání budou s námi. Měli jsme také příležitost vyslechnout si jeho přednášku na téma „Jasnost bez úsilí“, v níž se mimo jiné zamýšlí nad důsledky pevně zakořeněného přesvědčení, že pokud chceme čehokoli dosáhnout, musíme na to vynaložit určité úsilí. Karmapův pohled je, jak sám říká, neobvyklý. Chystáme překlad jeho přednášky.