TKP KTM HHK Signing 3

Pro všechny příznivce Naly máme skvělou zprávu. V návaznosti na setkání v Singapuru, na kterém jsme za přítomnosti Šeraba Gjalcchena Rinpočheho představili aktivity nadačního fondu NALA 17. Karmapovi, souhlasili oba naši drahocenní Lamové, že oficiálně vstoupí do NF NALA jakožto vedoucí statutární představitelé dozorčí rady.

Zároveň se stávají zakladateli nově vzniklého nadačního fondu Karma Kungha Padkar Ling, pod nímž se ve Zbečně na Křivoklátsku buduje meditačně-relaxační a léčebné centrum, které propojí Buddhovo učení s tradiční tibetskou medicínou. Oba naši drahocenní Lamové nad tímto centrem převzali záštitu.  Máme nesmírnou radost, že budeme moci pracovat pod vedením takto výjimečných a skvělých učitelů, a napomoci tak jejich vznešené aktivitě!

TKP KTM SGR Signing 15 Web
TKP KTM SGR Signing 13 Web1