Pro všechny příznivce Naly máme skvělou zprávu. V návaznosti na setkání
v Singapuru, na kterém jsme za přítomnosti Šeraba Gjalcchena Rinpočheho
představili aktivity nadačního fondu NALA 17. Karmapovi, souhlasili oba naši
drahocenní Lamové, že oficiálně vstoupí do NF NALA jakožto vedoucí statutární
představitelé dozorčí rady. Zároveň se stávají zakladateli nově vznikajícího
nadačního fondu Karma Kungha Padkar Ling, pod nímž bude ve Zbečně na
Křivoklátsku vznikat nové centrum pro rozvoj Dharmy. Název pro něj zvolil sám 17.
Karmapa. Máme nesmírnou radost, že budeme moci pracovat pod vedením takto
výjimečných a skvělých učitelů, a napomoci tak jejich vznešené aktivitě!